Het is de hoogste tijd om het concurrentiebeding te moderniseren, zo vindt het kabinet. Voor werknemers is het nu namelijk lastig om van baan te wisselen en voor jou als werkgever is het moeilijk om mensen te vinden. Wat verandert er precies aan het concurrentiebeding en waar moet je op de HR-afdeling rekening mee houden? Je leest het in dit artikel.

Gepubliceerd op: 29 juni 2023

Het concurrentiebeding op dit moment

Het concurrentiebeding staat in een arbeidscontract. Het verbiedt werknemers om na het einde van hun dienstverband hetzelfde werk te doen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Daarmee bescherm je jouw bedrijfsbelangen: je voorkomt bijvoorbeeld dat bedrijfsgeheimen bij een concurrent belanden of dat oud-medewerkers aan de haal gaan met belangrijke zakelijke relaties.

Maar uit onderzoek blijkt dat het concurrentiebeding dit doel voorbijschiet. Het staat namelijk standaard in het contract van een derde van de werkgevers, oftewel bij 3,1 miljoen werknemers. Dat terwijl veel van deze medewerkers helemaal geen toegang hebben tot bedrijfsgeheimen en waardevolle zakelijke relaties. Voor hen is het concurrentiebeding eigenlijk niet nodig, maar ze zitten wel met de gevolgen ervan.

Wat verandert er precies?

Aan de ene kant maakt het concurrentiebeding het dus moeilijk voor werknemers om van baan te wisselen en in hun specialisme te blijven werken. Aan de andere kant is het voor jou als werkgever lastiger om nieuwe medewerkers aan te nemen. Dit vindt het kabinet niet wenselijk, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Met andere woorden: het concurrentiebeding moet alleen noodzakelijke bedrijfsbelangen beschermen en niet meer dan dat. Om dat voor elkaar te krijgen, komen deze wijzigingen eraan:

  • In de wet komt een maximale duur van het concurrentiebeding te staan. Het is nog niet bekend hoe lang deze periode zal zijn.
  • Je moet specifiek aangeven voor welke regio(‘s), provincie(s) en/of land(en) het concurrentiebeding geldt en uitleggen waarom het voor deze gebieden geldt.
  • Je moet ook in vaste contracten toelichten voor welke zwaarwegende bedrijfsbelangen het concurrentiebeding nodig is. Nu hoeft dat alleen nog bij tijdelijke contracten.
  • Houd je een vertrekkende medewerker aan het concurrentiebeding? Dan moet je een vergoeding betalen. Dit wordt een bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Het exacte percentage is op dit moment nog niet bekend.

Met deze nieuwe regels komt het concurrentiebeding niet meer standaard in elk contract. Daardoor denk je als werkgever beter na voordat je het in een arbeidsovereenkomst zet en als je iemand eraan houdt. Ook wordt het voor zowel jou als je werknemers duidelijker waar je aan toe bent, waardoor minder rechtszaken nodig zijn.

Het concurrentiebeding bij een faillissement

Daarnaast komt het kabinet met aanpassingen van het concurrentiebeding bij een faillissement. Dan vervalt het in sommige gevallen, maar het blijft gelden als een koper het failliete bedrijf opkoopt en voortzet. Dat is namelijk een zwaarwegend bedrijfsbelang. Hoe de precieze regels eruit gaan zien, is nog niet bekend. Het ministerie bekijkt op dit moment wat de beste manier is om het concurrentiebeding bij een faillissement zo helder mogelijk te maken voor zowel werkgevers als werknemers.

Zo gaat de besluitvorming verder

De komende maanden werkt de minister deze wijzigingen uit tot een concreet wetsvoorstel. De verwachting is dat dit voorstel eind 2023 klaar is. Dan biedt de minister het aan voor internetconsultatie, waarna de Tweede Kamer en Eerste Kamer het nog moeten goedkeuren. Op korte termijn verandert er dus nog niets. Maar het is altijd een goed idee om alvast te bekijken wat er in jouw concurrentiebeding staat en welke aanpassingen nodig zouden zijn op basis van wat er nu bekend is.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over de modernisering van het concurrentiebeding en de gevolgen voor jou als werkgever? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact met Visma | YouServe