Vanaf 2 augustus 2022 verandert de regeling van het ouderschapsverlof. De 26 weken verlof voor ouders zijn nu nog onbetaald, maar vanaf die datum gedeeltelijk betaald. Zo kunnen ouders rustig wennen aan de nieuwe situatie. Wat verandert er precies en wat moet je als werkgever regelen? Dat lees je in dit artikel.

Wat verandert er aan het ouderschapsverlof?

Ouders krijgen op dit moment niet betaald als ze hun ouderschapsverlof opnemen. Dat verandert vanaf 2 augustus 2022. Dan zijn de eerste 9 weken namelijk 70% betaald. De voorwaarde is wel dat ouders die 9 weken in het eerste levensjaar van hun kind opnemen, dus voor de eerste verjaardag. Doen ze dit niet? Dan is het verlof onbetaald, net als de overige 17 van de in totaal 26 weken ouderschapsverlof. De 17 onbetaalde weken moeten je werknemers opnemen voor de achtste verjaardag van het kind. Net als eerst vervalt daarna het ouderschapsverlof.

Regeling voor adoptie- en pleegkinderen

De nieuwe regels gelden ook voor ouders van adoptie- of pleegkinderen. In dat geval telt de dag van de adoptie of plaatsing als de eerste dag. De 9 weken betaald ouderschapsverlof moeten ouders dan binnen een jaar na de adoptie of plaatsing opnemen. Daarna hebben ze net als andere ouders recht op 17 weken onbetaald verlof voor de achtste verjaardag van het kind. Als het kind op de dag van de adoptie of plaatsing 8 jaar of ouder is, dan hebben werknemers geen recht op zowel betaald als onbetaald ouderschapsverlof.

Zo ga je om met ouders wiens kind vóór de nieuwe regeling is geboren

Maar wat nu als je medewerker jonge kind(eren) heeft die zijn geboren voordat de nieuwe regels ingaan? Voor ouders van kinderen die op 2 augustus 2022 1 jaar of ouder zijn, verandert er niets. Hun 26 weken ouderschapsverlof blijven onbetaald. Is of zijn de kind(eren) op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar? Dan vallen werknemers wel onder de nieuwe regeling. Dat betekent dat ze vanaf die dag tot de eerste verjaardag van het kind maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof mogen opnemen. Dit geldt niet als ze hun 26 weken ouderschapsverlof voor augustus al volledig hebben verbruikt.

Betaling van het verlof en arbeidsverhouding

De 9 weken betaald verlof hoef je als werkgever niet zelf te betalen. Het UWV betaalt je werknemers tijdens die periode namelijk een uitkering van 70% van het loon. Let wel op, want het kan zijn dat in de cao van je sector andere regels staan. Daarnaast ben je vrij om zelf afspraken met medewerkers te maken, bijvoorbeeld om het loon aan te vullen tot 100%.

Een andere belangrijke regel is dat je tijdens het ouderschapsverlof de arbeidsverhouding met je werknemers niet mag aanpassen. Ze houden dus de functie en alle rechten die ze voor het verlof ook hadden. 

Dit moet je regelen als werkgever

Als werkgever vraag je de uitkering voor het ouderschapsverlof aan bij het UWV. Vanaf 2 augustus 2022 vul je hiervoor een digitaal formulier in op de website van het UWV. Maar let op: je doet de aanvraag pas nadat je werknemer het betaalde ouderschapsverlof heeft opgenomen. Je hoeft vooraf dus nog niets te regelen. Binnenkort maakt de overheid meer bekend over de aanvraagprocedure.

Daarnaast is het handig als je aanstaande en nieuwe ouders in je bedrijf nu alvast informeert. Dan kunnen ze rekening houden met de nieuwe regeling als ze hun ouderschapsverlof opnemen. Zo komen ze later niet voor verrassingen te staan.

Praktische informatie

Lees meer over hoe ouderschapsverlof werkt in de praktijk. Op deze pagina vind je praktische informatie over de voorwaarden, de berekening van de uitkering en het aanvragen door jou als werkgever.

Meer weten of hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van processen of workflows rondom verlof? Neem dan even contact met ons op, we staan voor je klaar.

Neem contact op