beste werkgever

Beste werkgever

Het is onze ambitie om employer of choice te worden, waarbij gelukkige medewerkers het verschil kunnen maken voor onze klanten. 

Lees ons MVO-rapport

Onze ambitie: employer of choice

Als Visma | YouServe geloven wij dat onze medewerkers het grootste kapitaal zijn van onze organisatie. Wij vinden het daarom belangrijk om een inspirerende en betrokken werkgever te zijn, waar gelukkige medewerkers werken die trots zijn op onze organisatie. Het is dus onze ambitie om employer of choice te worden, waarbij gelukkige medewerkers het verschil kunnen maken voor onze klanten.

Onze pijlers

Talent van morgen kansen bieden

We werken aan een excellente candidate experience en bieden nieuw talent en zij-instromers alle mogelijkheden voor een HR & payroll carrière binnen Visma | YouServe. We kijken verder dan alleen het cv en kijken met elkaar waar de kandidaat het beste tot recht komt.  

Cultuur

We zijn allemaal anders. En dat maakt onze werkplek inspirerend en boeiend. Onze kernwaarden staan centraal staan in alles wat we doen. Wij zijn inclusief, ondernemend, toegewijd en nemen onze verantwoordelijkheid.

Groeikansen voor talent

Medewerkerontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en doorgroeimogelijkheden zijn belangrijke thema’s voor het werven en behouden van medewerkers. Zo dragen wij bij aan duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. 

Diversiteit en inclusiviteit

Het dichten van de genderkloof

Wij streven naar een gezonde balans tussen alle soorten mensen bij Visma | YouServe. Op alle niveaus van de organisatie. 

51,6% 
vrouwen

48,2% 
mannen

0,2%
anders

Gelijk loon voor gelijk werk

Salarisverschillen moeten kunnen worden verklaard met ofwel ervaring, specialisatie, verantwoordelijkheid, dienstverband, prestaties of andere relevante factoren. 

0.93
salarisratio leiders

0.87
salarisratio niet-leiders

deze ratio wordt bepaald door het gemiddelde salaris van vrouwen te delen door het gemiddelde salaris van mannen

Meer weten?

Lees ons MVO-rapport