ethiek

Ethiek

Wij geloven in een open en eerlijke samenwerking. Ontdek hoe we dit faciliteren. 

Lees ons MVO-rapport

Onze ambitie met ethisch handelen

Onze klanten vertrouwen erop dat we hun gegevens beschermen en dat we integer omgaan met hun informatie. Daarom zijn betrouwbaarheid en consistentie voor ons belangrijke waarden en is ethisch handelen voor ons van zeer groot belang. 

Als organisatie stellen wij duidelijk wat wel kan en wat niet kan. We nemen maatregelen om integriteitsschendingen door medewerkers en externe inhuur te voorkomen, van omkoping en fraude tot misbruik van middelen en informatie.

Visma YouServe streeft naar een open en eerlijke samenwerking met klanten, partners, leveranciers en medewerkers. Wij zijn succesvol wanneer onze klanten, medewerkers en andere stakeholders onderschrijven dat wij een ethisch bedrijf zijn.

Zo borgen wij ethisch handelen

Code of Conduct

Leidraad voor alle Visma medewerkers om ethisch, rechtmatig en bedachtzaam te handelen naar wat het beste is voor klanten, medewerkers en de samenleving als geheel. Lees de Code of Conduct.

Anti-corruptiebeleid

Visma heeft een zero tolerance beleid voor corruptie en omkoping. Ontdek de definities en de richtlijnen waaraan Visma-medewerkers én externen zich moeten houden in het anti-corruptiebeleid.

Beleid Groepsbestuur

Het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden met medewerkers en het handhaven van het bedrijfsbeleid.

Diversiteit & inclusie strategie

Het commitment rondom een diverse, eerlijke en inclusieve cultuur is vastgelegd in de Sustainability Policy.

Beleid antitrust- en concurrentiewetgeving

Onze verzekering dat onze concurrerende activiteiten in overeenstemming zijn met alle lokale, Europese en internationale wetten. Lees beleid.

Gedragscode voor leveranciers

De principes die onze leveranciers en partners moeten volgen om ethisch en duurzaam te ondernemen. Lees gedragscode voor leveranciers.

Meer weten?

Lees ons MVO-rapport