Footprint

Footprint

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld. Ontdek hoe.

Lees ons MVO-rapport

Footprint

Omdat wij geloven dat we met elkaar bijdragen aan een duurzamere wereld

Broeikasgassen zoals CO2 zijn de grootste reden voor klimaatverandering. Als Visma | Youserve ondernemen wij energieneutraal. Wij compenseren onze voetafdruk door te investeren in hernieuwbare energie. Daarnaast verlagen wij onze uitstoot zoveel mogelijk, door het papiergebruik terug te brengen (geprinte loonstroken), de reisbewegingen van medewerkers te reduceren, afval te scheiden en kritisch te zijn op de footprint van onze leveranciers.

Maatregelen 

  1. Vastleggen footprint scope 1 tm 3
  2. Compenseren footprint door te investeren in hernieuwbare energie
  3. Reduceren reisbewegingen 
  4. Reduceren papieren loonstrook
  5. Afval scheiden
  6. Kritisch op footprint leveranciers
  7. Oude laptops en smartphones een tweede leven geven

Footprint

209,98 ton CO2 scope 1

119,56 ton CO2 scope 2

118,57 ton CO2 scope 3

12,14 ton CO2 software

528,25 ton CO2 totaal

 

Resultaten

528

ton CO2 gecompenseerd

500

bomen gepland

86

laptops tweede leven

74

smartphones tweede leven

 

Breed aanbod interim HR-medewerkers

Visma's maatregelen om de footprint van software te verlagen

De IT-sector genereert meer dan 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en dit neemt snel toe. Visma heeft honderden softwareproducten die bijdragen aan deze uitstoot - door de technologie die ze aandrijft, hun ontwerp en hun gebruik.

Check wat Visma doet om producten te ontwikkelen en te onderhouden met zo min mogelijk uitstoot.

Visma & het verlagen van de footprint

Meer weten?

Lees ons MVO-rapport