Footprint

Footprint

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor een duurzame wereld. Ons grote doel: energieneutraal in 2040. Ontdek hoe we dit gaan doen.

Lees ons MVO-rapport

Onze ambitie met duurzaamheid

Broeikasgassen zoals CO2 zijn de grootste oorzaak van klimaatverandering. Als grote organisatie met honderden medewerkers is onze ecologische voetafdruk groot. Het reduceren van deze footprint is een cruciale pijler binnen ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ons hoofddoel: energieneutraal in 2040. Om dit doel te behalen, committeren we ons aan de klimaatdoelen die in 2023 zijn gesteld door moederbedrijf Visma. Meer hierover in de Visma Sustainability Policy.

Klimaatdoelen

 • Hoofddoel: Energieneutraal in 2024
 • Subdoelen*:
  • 50% absolute vermindering van totale scope 1 en 2 emissies in 2030
  • 50% van onze leveranciers - op basis van uitgaven - heeft in 2028 eigen doelstellingen
  • reductie van hardware-emissies in 2030
  • reductie in zakelijke reizen per vliegtuig, auto en andere
   vervoersmiddelen in 2030

* waarbij 2022 als basisjaar wordt aangehouden

Footprint

190,70 ton CO2 scope 1

109,74 ton CO2 scope 2

407,57 ton CO2 scope 3

708,01 ton CO2 totaal*

* 24% meer dan in 2022

 

Maatregelen

Om onze klimaatdoelen te bereiken, nemen we een aantal concrete acties. Onder meer:

 • Van grijs naar groen: de transitie van grijze naar groene energie in onze kantoorpanden
 • Uitfaseren dieselvoertuigen: binnen 2 tot 3 jaar een dieselconsumptie van 0
 • Minder aardgasverbruik: het herevalueren van de verwarming en isolatie van onze kantoorpanden
 • Afstemmen leveranciers: een plan maken met onze belangrijkste leveranciers voor hun klimaatdoelen
Breed aanbod interim HR-medewerkers

Compenseren footprint

We werken hard om onze CO2-uitstoot terug te brengen naar 0. Oftewel:
energieneutraal opereren. Hier zijn we natuurlijk niet direct. Totdat we ons doel hebben bereikt, compenseren we onze uitstoot volledig door te investeren in hernieuwbare energie via de Climate Neutral Group.

Hernieuwbare energie speelt een cruciale rol in de strijd tegen het klimaatprobleem. Naarmate de wereld meer elektriciteit gebruikt, is het van het grootste belang dat energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Wij kiezen ervoor om hernieuwbare energieprojecten over de hele wereld te steunen, die de Gold Standard of de Verified Carbon Standard certificering dragen. Bekijk ons certificaat

Meer weten?

Wil je meer inzicht in onze doelen, ben je nieuwsgierig naar alle cijfers van 2023 ten opzichte van 2022 of wil je precies weten wat al onze maatregelen inhouden? Lees dan ons uitgebreide MVO-rapport van 2023.

Lees ons MVO-rapport