Onze ambitie met privacy

De klanten van Visma YouServe slaan zeer gevoelige informatie op in databases met onze software. Veel klanten besteden zelfs de hele hr- en salarisadministratie aan ons uit. Processen waarin privacygevoelige informatie verwerkt wordt. Onze klanten vertrouwen erop dat wij hun gegevens beschermen. Wanneer we dat niet nakomen verliezen we ons bestaansrecht. Zoals moederbedrijf Visma stelt: “Vertrouwen wordt opgebouwd in millimeters,en afgebroken in meters.”

Het is daarom van het grootste belang dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met de data van onze klanten. Privacy en security staan dan ook hoog in ons vaandel. We werken volgens strikte richtlijnen, zijn gecertificeerd volgens diverse standaarden en we zorgen ervoor dat onze medewerkers op regelmatige basis verplichte trainingen volgen om de richtlijnen goed na te leven. Op deze manier sturen we op ‘zero-incidents’ als het gaat om dataveiligheid.

Privacy

Het MVO-programma op het gebied van privacy is een samenvoeging van het Visma corporate beleid en het specifieke beleid van Visma YouServe. Beiden lopen op bepaalde vlakken in elkaar over, doordat privacy zowel op corporate als bedrijfsniveau prioriteit heeft. 

Privacy bij Visma

Visma heeft een actief beleid om het risico van cybercriminaliteit het hoofd te bieden en tegelijkertijd veilige en privacyvriendelijke software aan te bieden. Alle Visma-bedrijven zijn gebonden om tooling te gebruiken waarmee de veiligheid en privacy is geborgd. Alle informatie over het beleid dat Visma voert op gebied van security en privacy is te vinden in het Visma Trust Centre

Privacy bij Visma YouServe

De dienstverlening van Visma YouServe heeft een sterke focus op risicobeheersing, informatiebeveiliging en compliance. Op basis van een robuust beheer raamwerk  is het mogelijk om risico’s op effectieve wijze risico’s te identificeren, te beoordelen en te managen. 

Lees hier meer over in ons MVO-rapport

Wat doen onze interim  salarisadministrateurs?

Visma YouServe beschikt over de volgende certificaten:

  • Kwaliteitsmanagement: ISO 9001
  • Informatiebeveiliging: ISO 27001
  • Interne beheersingsmaatregelen: ISAE3402 type II
  • Data Pro Certificate
  • Verplichtingen uit arbeid: NEN4400-1-2017

Daarnaast is de applicatie Personeelsdossier onafhankelijk getoetst en compliant bevonden aan de eisen zoals die zijn gesteld aan archivering functionaliteiten in ISO 16175: 2020

Meer achtergrondinformatie over het kwaliteitsbeleid van Visma YouServe is te vinden in het document Visma YouServe in control. 

Meer weten?

Lees ons MVO-rapport