HR Business Partners verzuipen in het administratieve werk

Persbericht

HR Business Partners verzuipen in het administratieve werk

 

Slechts 43 procent heeft voldoende tijd voor strategische HR werkzaamheden

Amsterdam, 31 januari 2023 – In een tijd waarin verwacht wordt dat HR-professionals zich meer focussen op strategische vraagstukken, besteedt nog altijd een groot deel veel tijd aan operationele zaken. Dit blijkt uit onderzoek van full service HR & payroll dienstverlener Visma | YouServe. Maar liefst een kwart van de HR Business Partners geeft aan meer dan de helft van de beschikbare tijd kwijt te zijn aan operationele zaken. Twee vijfde (42%) geeft aan 26 tot 50 procent van de beschikbare tijd te spenderen aan operationele zaken.

Niet voldoende tijd beschikbaar voor belangrijke HR-thema’s
HR Business Partners geven aan nog vaak bezig te zijn met operationele taken, zoals het afhandelen van declaraties en verzuimmeldingen en het opstellen van individuele arbeidsvoorwaarden. Door de tijd die hieraan wordt besteed, blijft er voor HR-(eind)verantwoordelijken minder tijd over om zich bezig te houden met strategische projecten en belangrijke HR-thema’s. Deze thema’s zijn volgens de respondenten; ‘recruitment’ (65%), ‘aantrekkelijk werkgeverschap’ (39%) en ‘opleiding en persoonlijke ontwikkeling’ (38%). Bijna een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat er niet voldoende tijd beschikbaar is om hieraan te werken. Minder dan de helft (43%) geeft aan hier wel voldoende tijd voor te hebben.

Meer digitaliseren noodzakelijk
Het HR-thema dat het minst vaak genoemd wordt door HR-(eind)verantwoordelijken is het digitaliseren van HR-processen (14%). Een opvallend gegeven, omdat tegelijkertijd de overgrote meerderheid (70%) het eens is met de stelling dat meer digitaliseren noodzakelijk is om de steeds complexere HR-uitdagingen aan te kunnen. Digitalisering draagt bij aan de bedrijfscontinuïteit, waardoor er meer tijd vrij komt om te werken aan HR-thema’s en -strategieën. Drie op de vijf respondenten geeft aan dat HR-processen binnen de organisatie (bijna) volledig gedigitaliseerd zijn. Bij 37 procent zijn de HR-processen nog niet (bijna) volledig gedigitaliseerd.

“HR Business Partners hebben nog steeds te weinig tijd om echt bezig te kunnen zijn met echte HR core taken zoals ontwikkeling, werving en selectie en employer branding”, zegt Simon Kornblum, director bij Visma | YouServe. “Ondanks dat HR-professionals weten dat digitalisering essentieel is om processen te versnellen en te stroomlijnen, blijkt dat veel bedrijven dit nog niet op het vereiste niveau hebben. Dit verhoogt de druk op de dagelijkse HR-werkzaamheden enorm. Om meer tijd te creëren voor strategisch HR, zien we momenteel een sterke toename naar het uitbesteden van operationele HR-werkzaamheden. Bij Visma I YouServe staat het ontzorgen van bedrijven op dit gebied centraal. Door het leveren van de juiste combinatie van software en services stellen wij onze klanten in staat om hun HR- en payroll processen efficiënter en voordeliger te organiseren. Zo kunnen zij zich beter concentreren op de eigen core business terwijl wij hen voorzien van zorgeloze, foutloze en kwalitatief hoogwaardige HR- en payroll dienstverlening.”

Over het onderzoek
Voor dit onderzoek zijn HR-professionals die eindverantwoordelijk /(mede)beslissend zijn op het gebied van personeel/HRM ondervraagd in opdracht van Visma | YouServe. Het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek is uitgevoerd door marketing- en onderzoeksbureau RVS Marketing door middel van 8 diepte-interviews. Het kwantitatieve onderzoek werd verzorgd door marktonderzoekbureau PanelWizard. De vragenlijst is ingevuld door 322 respondenten HR-professionals die (mede)beslissend zijn op het gebied van HRM.