Transparantie lonen

Persbericht

Meerderheid organisaties niet transparant over lonen van collega’s

 

Loonkloof lijkt langzaam kleiner te worden

Amsterdam, 8 juni 2023 – Meer dan de helft van de Nederlandse organisaties (56%) is niet transparant over de lonen van medewerkers. Het andere deel, 44 procent, geeft intern al wel inzicht in de hoogte van het loon. Dit blijkt uit een onderzoek van Visma | YouServe, full service HR & payroll dienstverlener, onder iets meer dan 500 HR-professionals met een uitvoerende, (mede)beslissende of eindverantwoordelijke functie. Loontransparantie wordt tegenwoordig ingezet om te kunnen zorgen voor gelijke beloning voor gelijk werk. 

In hetzelfde onderzoek is aan de HR-professional gevraagd of er binnen hun organisatie sprake is van een loonkloof. Hoewel 61 procent aangeeft dat mannen en vrouwen bij hen evenveel verdienen, is dit nog lang niet overal het geval. Bij ruim één op de tien (13%) verdient de man meer, bij twee procent verdient de vrouw meer en bijna een kwart (24%) zegt het niet te weten door gebrek aan inzicht. Gelukkig staat er een positief geluid tegenover. Zo zegt 46 procent van de HR-professionals dat er plannen liggen om de verdiensten tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken. Dit komt erop neer dat bijna alle organisaties die het nog niet op orde hebben, het wel van plan zijn. 

Wet voor loontransparantie

In december 2022 bereikten de Raad van de EU en het Europees Parlement een akkoord over een aantal maatregelen voor loontransparantie. Daar wordt onder andere onder verstaan dat werknemers het recht krijgen om te weten wat andere collega’s in dezelfde functie gemiddeld verdienen en wat de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Als werkgever ben je dan verplicht om deze informatie te delen als een medewerker ernaar vraagt. Ook dienen werkgevers bij intreding van deze wet elk jaar of om de drie jaar de lonen van mannen en vrouwen openbaar te maken. Wanneer de wet precies ingaat is nog onduidelijk, maar vanaf dat moment kan een bedrijf een sanctie of boete verwachten als zij de regels voor loontransparantie overtreedt. 

Simon Kornblum, director bij Visma | YouServe: “Binnen onze organisatiestaat inclusiviteit hoog op de agenda. Een goed salaris voor de kennis en ervaring die iemand meebrengt hoort daarbij, maar is slechts een onderdeel van het werkklimaat dat wij belangrijk vinden. Visma | YouServe streeft namelijk naar een eerlijke en oprechte werkomgeving, waarin je ‘kunt zijn wie je bent en kunt zeggen wat je denkt’. Hiermee creëer je een cultuur waarin het voor iedereen prettig werken is, wat de productiviteit ten goede komt. En dat is een voorwaarde voor succes.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in opdracht van Visma | YouServe uitgevoerd door PanelWizard onder 538 Nederlandse uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/personeel van 18 jaar en ouder. Alle resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het HR Kopzorgen Onderzoek 2023.

Download het HR Kopzorgen Onderzoek

Lees alle uitkomsten van het HR Kopzorgen Onderzoek dat in opdracht van Visma | YouServe is uitgevoerd door PanelWizard onder 538 Nederlandse uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/ personeel van 18 jaar en ouder.

Download het HR Kopzorgen Onderzoek