Hoe goed ben jij op de hoogte van de alsmaar veranderende wet-en regelgeving? Test je kennis aan de hand van de 10 moeilijkste vragen aan onze HR ServiceDesk. De HR ServiceDesk handelt vragen af van medewerkers en HR-professionals op het gebied van HR. Of het nu gaat om wet- en regelgeving, het juist uitvoeren van het HR-beleid of het gebruik van onze HR–/payroll software.

Het kan voor HR-professionals best een uitdaging zijn om over brede HR-kennis te beschikken met de alsmaar veranderende wet- en regelgeving. Wij zetten daarom de 10 moeilijkste vragen op een rij die aan onze HR ServiceDesk zijn gesteld. Weet jij het antwoord op de vragen? Test jezelf en verfris je kennis!

1. Mag je iemand eenzijdig uit dienst melden met een 0-uren contract? 

Vraag
Een filiaalmanager wil een medewerker met een 0-uren contract uit dienst melden, omdat hij meerdere malen, ondanks oproepen via WhatsApp en de telefoon, niet meer is komen werken. Hij wil weten hoe hij dit moet aanpakken, wat moet hij doen?

Antwoord
De manager moet de medewerker meerdere werkoproepen sturen en als de medewerker daar niet op reageert, kan de manager de medewerker uit dienst melden.

2. Wat is de maximale kilometervergoeding van zakelijke ritten?

Vraag
Een medewerker heeft zijn privéauto gebruikt om een zakelijke rit te maken. Wat zijn de regels omtrent zakelijke ritten gemaakt met een privéauto en mag hij dit declareren?

Antwoord
De medewerker mag de belasting- en premievrije kilometervergoeding van maximaal €0,21 per kilometer declareren. Deze vergoeding kan even hoog zijn als de vergoeding voor woon-werkverkeer.

3. Kan ik een foutieve contractwijziging ongedaan maken?

Vraag
Een manager van een grote retailorganisatie belt dat één van haar medewerkers ineens een veel lager salaris heeft dan vorige maand en dat klopt volgens de medewerker niet. Er is vervolgens met de manager gekeken naar recente wijzigingen die voor de medewerker zijn doorgevoerd. Hieruit blijkt dat de medewerker recent een contractwijziging had ingediend, waarbij de functiecode niet overeenkwam met de loonschaal die was afgesproken. Hoe lossen we dit op?

Antwoord
We verwijzen de manager naar een sjabloon binnen de HR ServiceDesk tegel in HRYou (voorheen Youforce). Dit sjabloon is speciaal gemaakt om correcties met terugwerkende kracht gemakkelijk te corrigeren.

4. Bouw ik pensioen op bij onbetaald verlof?

Vraag
Een medewerker van een financiële instelling belt om te vragen of het opnemen van ouderschapsverlof invloed heeft op de pensioenopbouw. Wat zijn de gevolgen?

Antwoord
Het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof heeft gevolgen voor de pensioenopbouw. Na zes maanden wordt de pensioenopbouw teruggebracht naar opbouw over alleen de gewerkte uren. Hetzelfde geldt voor de inhouding van de Deelnemersbijdrage.

5. Kan ik geboorteverlof ook laten uitbetalen?

Vraag
Een medewerker stuurt een verzoek in. “Ik ben 11 mei 2022 vader geworden van een dochtertje en ik heb nu een paar vragen. In de huidige CAO is er sprake van geboorteverlof. Volgens deze regeling kan ik zes weken betaald geboorteverlof in de eerste zes maanden na de geboorte opnemen. Kan verlof ook uitbetaald worden, indien ik dit niet wenst op te nemen?”

Antwoord
Geboorteverlof is alleen als feitelijk verlof op te nemen, dit betreffen geen uren die je kan laten uitbetalen.

6. Wat moet ik doen als iemand nog 'deels' ziek is?

Vraag
Een manager belt over een medewerker die zich twee weken geleden ziek heeft gemeld vanwege COVID. De medewerker lijkt deels hersteld te zijn, maar is (volgens zichzelf) niet 100% inzetbaar. Wat moet de manager doen?

Antwoord
De manager moet de medewerker gedeeltelijk beter melden voor een aantal uren.

7. Hoe vaak en voor welke duur mag ik tijdelijke contracten verlengen?

Vraag
Een manager wil het tijdelijke contract van een 16-jarige medewerker verlengen, maar niet omzetten naar een onbepaalde tijd contract. Hoeveel contractverlengingen zijn mogelijk?

Antwoord
Als meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd samen de termijn van 3 jaar overschrijden, of het totale aantal van 3 overeenkomsten, dan moet er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd komen. Tenzij er in de cao andere regels staan. De ketenbepaling is echter niet van toepassing op contracten met werknemers die jonger dan 18 jaar zijn en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.

8. Hoe zit het als je ziek wordt tijdens de laatste fase van de zwangerschap?

Vraag
Een medewerker heeft aangegeven vier weken voor de bevallingsdatum met zwangerschapsverlof te willen. Helaas wordt ze ziek en is ze zes weken voor de bevallingsdatum nog steeds ziek. Wat moet ze nu doen?

Antwoord
Het zwangerschapsverlof gaat zes weken van tevoren in, ook als ze ervoor heeft gekozen om vier weken van tevoren met verlof te gaan.

9. Mag iemand met vakantie tijdens een langdurige ziekte?

Vraag
Een medewerker heeft contact met ons opgenomen. De medewerker is nu al ruim acht maanden ziek, maar zou toch wel graag even twee weken op vakantie willen. Hoe moet je dit in gang zetten?

Antwoord
Volgens de Wet verbetering Poortwachter zal de medewerker dit moeten afstemmen met de manager, net als een medewerker die niet ziek is voor de gewenste periode.

10. Mag je iemand in onderstaand beschreven situatie op staande voet ontslaan?

Vraag
Een medewerker van een retailorganisatie vindt in de winkel een statiegeldbon en probeert deze zelf in te leveren bij de kassa voor geld. De filiaalmanager ziet dit en spreekt de medewerker daar op onnodig forse toon en ongepaste bewoording op aan. Een collega die ernaast staat, komt voor zijn collega op en spreekt de filiaalmanager aan. De filiaalmanager stuurt beide medewerkers naar huis en stuurt ze later een SMS-bericht dat ze ontslagen zijn.

Antwoord
Ontslag op staande voet is voor beide medewerkers niet terecht; de medewerker heeft niets gestolen, de statiegeldbon heeft hij gevonden. De andere medewerker is alleen opgekomen voor zijn collega; dat is geen reden voor ontslag op staande voet.

 

 

De HR ServiceDesk van Visma | YouServe

HR-afdelingen zijn vaak veel tijd kwijt aan het beantwoorden van HR-vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over CAO, bedrijfsregelingen en ondersteuning bij gebruik van HR en Payroll software. Met de HR ServiceDesk van Visma | YouServe heb je één loket voor alle HR-vragen die jouw medewerkers hebben. Zo ben je verzekerd van een snel en kundig antwoord. De HR-afdeling heeft hierdoor meer tijd voor het échte mensenwerk.

Meer over HR ServiceDesk