Werknemers kunnen calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen voor dringende en onverwachte persoonlijke problemen. Dit is wat anders dan zorgverlof. Afhankelijk van de situatie kan het verlof een paar uur tot een paar dagen duren. Hebben werknemers recht op calamiteitenverlof als zij geen opvang voor hun kinderen hebben? Wij vertellen je er graag meer over.

Wat is calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat een werknemer op kan nemen om een dringend en onverwacht privéprobleem op te lossen. Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onverwachte situaties. De duur van calamiteitenverlof is volgens de Rijksoverheid ‘een korte, naar billijkheid te berekenen tijd’. Dat betekent dat dit in overleg met de werknemer in te vullen is, afhankelijk van de situatie. Tijdens het calamiteitenverlof moet het loon worden doorbetaald.

Wanneer geef je als werkgever calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onverwachte, dringende en/of zeer bijzondere persoonlijke situaties. Dat kunnen bijzondere omstandigheden zijn, zoals het bijwonen van de bevalling van de partner of een sterfgeval in de familie. Ook onverwachte problemen kunnen aanleiding zijn voor calamiteitenverlof. Denk aan een kind dat ziek wordt op school en opgevangen moet worden, of als er een leiding is gesprongen in het huis van de werknemer. Tenslotte moet calamiteitenverlof worden toegekend als de werknemer in geval van een wettelijke of door de overheid gedwongen regel, die alleen uitgevoerd kan worden wanneer de werknemer vrij neemt.

Calamiteitenverlof door coronamaatregelen

Het plotselinge sluiten van scholen, buitenschoolse opvang of kinderopvang kan reden zijn om calamiteitenverlof op te nemen. Ook hier is het afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer:

  • Wat is de leeftijd van het kind of de kinderen?
  • Is thuiswerken mogelijk? En voor de eventuele andere ouder of verzorger?
  • Kan de zorg voor de kinderen dus verdeeld worden?
  • Zijn de werktijden flexibel en/of zit hier ruimte in?
  • Zijn er in de naaste omgeving mensen beschikbaar die de kinderen (af en toe) op kunnen vangen?

Dit zijn zaken om af te stemmen met de werknemer, zodat in overleg bepaald kan worden of er recht is op calamiteitenverlof en zo ja, voor hoe lang. Na het calamiteitenverlof is het aan de ouders om kinderopvang te regelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over calamiteitenverlof? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact