Vakantie is belangrijk voor mentale rust en levensgeluk. In Nederland kennen we twee soorten vakantiedagen: de wettelijke en bovenwettelijke. En hoe zit het met vakantie en ziekte? Op deze pagina lees je er meer over.

Wettelijke vakantiedagen

De aanspraak van medewerkers op een minimum aantal vakantiedagenis vastgelegd in het Burgerlijk wetboek (boek 7 artikel 634) en bedraagt tenminste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit betekent dat op jaarbasis bij een volledige werkweek van 40 uur de aanspraak 160 uur (20 dagen) bedraagt. De overheid stimuleert medewerkers, in hun eigen belang, tijdig vakantiedagen op te nemen. Daarom kunnen wettelijke vakantiedagen niet in loon worden omgezet of onbeperkt opgespaard worden. De wettelijke vakantiedagen vervallen dan ook een half jaar na het jaar van opbouw. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen die medewerkers in 2020 hebben opgebouwd maar niet hebben opgenomen op 1 juli 2021 komen te vervallen, tenzij de medewerker redelijkerwijs niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen door bijvoorbeeld ziekte. In dat geval is de verjaringstermijn vijf jaar. In de cao kan de werkgever hier in het voordeel van de medewerker van afwijken.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Op grond van de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst kan een aanspraak op zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen bestaan. Voor deze dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na het jaar van opbouw. Dit betekent dat de bovenwettelijke vakantiedagen die opgebouwd zijn in 2020 op 1 januari 2026 komen te vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden omgezet in loon of worden aangewend voor een persoonlijk budget, mits dit in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst is vastgelegd en hier een schriftelijke overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Ziekte en vakantiedagen

Zieke medewerkers bouwen op dezelfde wijze vakantie op als niet-zieke medewerkers. Bij langdurige ziekte is sprake van een volledige opbouw van wettelijke vakantiedagen. Bij schriftelijke overeenkomst of in de cao kan worden overeengekomen hoe de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte is geregeld. Wanneer de zieke medewerker tijdens zijn ziekte vakantiedagen wil opnemen, heeft hij daarvoor de toestemming van zijn werkgever nodig. Het afboeken van vakantiedagen is alleen mogelijk met expliciete toestemming van de zieke medewerker of op grond van afspraken in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Meer weten?

Wil je weten wat Visma | YouServe voor je kan betekenen op het gebied van wet- en regelgeving rondom verschillende verlofsoorten? Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Contact