Whitepaper: Inkomstenverhouding: dé basis van de werknemersgegevens

Nieuwe werknemer opnemen in de loonadministratie

Als werkgever moet jouw organisatie voor elke werknemer aangifte van de berekende loonheffingen doen en deze aan de Belastingdienst afdragen. Om aan deze inhoudingsplicht te kunnen voldoen, moet je een nieuwe werknemer in de loonadministratie opnemen. Dat begint met het toekennen van een nummer aan de werknemer. Het toegekende nummer gebruik je vervolgens voor de inkomstenverhouding, in de loonstaat en in de loonaangifte. Het is van groot belang dat je de juiste gegevens opneemt in de loonadministratie, aangezien deze de basis vormen voor de loonaangifte. Wil je meer weten? Download dan snel deze whitepaper!

 

Afb_22_iPad_C2WP2.jpg

Download de whitepaper

* Verplichte velden