De 10 belangrijkste HR-trends van 2023

Nieuws

De 10 belangrijkste HR-trends van 2023

 

Visma | YouServe heeft in het najaar van 2022 een onderzoek uitgevoerd onder HR-(eind)verantwoordelijken in Nederland. Hier is een aantal zeer interessante inzichten uit gekomen, waaronder de 10 belangrijkste HR-trends en prioriteiten voor 2023. Benieuwd welke dit zijn en waar je als HR-manager (net wat meer) aandacht aan moet besteden dit jaar? Je leest het in dit artikel. Benieuwd naar alle resultaten van het onderzoek? Bekijk het complete trendrapport

1. Recruitment, recruitment en nog eens recruitment

Het is geen verrassing dat werving van nieuwe medewerkers bovenaan staat op de prioriteitenlijst van de belangrijkste HR-thema’s van 2023. Maar liefst 65% van de HR-professionals vindt dit hét belangrijkste HR-thema van nu. Het is onder andere door de krappe arbeidsmarkt voor veel bedrijven een enorme uitdaging om nieuw en geschikt personeel te vinden. Hoe gaat jouw organisatie hiermee om? Wij geven je een aantal praktische tips voor het werven van nieuw personeel. Een andere manier om personeelstekort tegen te gaan, is door bijvoorbeeld oudere medewerkers in dienst te nemen. Lees of het inzetten van 55-plussers een oplossing kan zijn voor jouw organisatie.

2. Aantrekkelijk werkgeverschap

Ruim 39% van de HR-professionals heeft het HR-thema aantrekkelijk werkgeverschap in de top 3 prioriteiten geplaatst. Aantrekkelijk werkgeverschap heeft deels te maken met het eerste punt, recruitment. Hoe aantrekkelijker jij bent als werkgever, des te groter de kans is dat mensen bij jouw organisatie willen werken. Maar naast dat aantrekkelijk werkgeverschap het werven van nieuw personeel makkelijker maakt, zorgt het ook voor een grotere kans dat huidige medewerkers (langer) blijven. Het is eenvoudiger om medewerkers aan je te binden als mensen gelukkig zijn en jou als beste werkgever zien. Je verbetert daarmee tegelijk ook het imago van het bedrijf als geheel. Is jouw organisatie aantrekkelijk genoeg voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het behoud van huidige medewerkers? Wij delen alvast een aantal tips hoe je medewerkers kunt behouden.

3. Opleiding en persoonlijke ontwikkeling

Maar liefst 38% van de HR-professionals plaatst het thema opleiding en persoonlijke ontwikkeling in de top 3 van de belangrijkste HR-thema’s. Dit is deels in lijn met de eerste twee trends die we hierboven noemen. Door voldoende tijd en middelen te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, is de kans groot dat de prestaties, betrokkenheid en tevredenheid van de medewerker stijgt. Dit helpt onder andere bij het aantrekken en behouden van talent binnen de organisatie. Benieuwd hoe je dit het beste inzet? Bekijk al onze artikelen over het thema persoonlijke ontwikkeling.

4. Terugdringen van verzuim

Het terugdringen van verzuim is door 31% van de HR-professionals in de top 3 HR-thema’s met prioriteit gezet. Zo is het ziekteverzuim onder werknemers in de afgelopen jaren gestegen, onder andere door covid. Het is dus meer dan logisch dat het terugdringen van verzuim een belangrijk HR-thema is onder HR-(eind)verantwoordelijken. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om de productiviteit te verbeteren en aandacht te hebben voor de gezondheid en welzijn van medewerkers. Door het terugdringen van verzuim kan HR bijdragen aan een positieve werkomgeving en bedrijfsresultaten. Meer weten over verzuim in specifieke situaties? Lees onderstaande artikelen:

5. Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een belangrijke taak van HR-(eind)verantwoordelijken. Door dit goed in te richten, kan er op een effectieve manier op toekomstige personeelsbehoeften geanticipeerd worden, het personeelsbestand geoptimaliseerd worden en stijgt de medewerkerstevredenheid. In de praktijk blijkt echter dat er onvoldoende tijd is voor strategische taken. De HR Business Partners geven in het onderzoek aan dat zij zich nog te vaak moeten bezighouden met operationele taken als declaraties, verzuim en individuele arbeidsvoorwaarden. Slechts 43 procent heeft voldoende tijd voor strategische HR werkzaamheden.

6. Duurzame inzetbaarheid

De vergrijzing van de bevolking brengt met zich mee dat we langer leven, maar blijven we ook langer gezond? Het is des te belangrijker om hierover na te denken omdat de pensioenleeftijd stijgt en er grote tekorten zijn aan gekwalificeerd personeel. Hierdoor wordt duurzame inzetbaarheid van werknemers steeds belangrijker. Het is echter niet eenvoudig om een beleid op te stellen dat past bij duurzame inzetbaarheid en ervoor te zorgen dat het beleid aantrekkelijk en uitvoerbaar is. Benieuwd hoe je dit het beste kunt doen? Lees onze tips voor het opzetten van een beleid voor duurzame inzetbaarheid.

7. Vitaliteit personeelsbestand

Werknemers zijn niet in staat om zich dag in dag uit na werktijd volledig af te sluiten van de buitenwereld en de volgende dag weer aan het werk te gaan. Ze hebben een privéleven, wat hen helpt om te herstellen van het werk en om voldoende tijd vrij te maken voor belangrijke persoonlijke zaken. Dit is essentieel voor het welzijn van werknemers en hun prestaties op het werk. Voldoende aandacht besteden aan de vitaliteit van het personeelsbestand is belangrijk omdat het kan bijdragen aan hogere productiviteit, lagere ziekteverzuim, hogere retentie, een beter imago van de organisatie en kostenbesparingen. Ontdek hoe je de werk en privé balans van werknemers waarborgt.

8. Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke HR-thema’s die veel aandacht krijgen in de media. Veel organisaties hebben deze onderwerpen ook hoog op de agenda staan, of het nu gaat om het bieden van gelijke kansen aan iedereen of om een afspiegeling te zijn van de samenleving om klanten beter te kunnen bedienen. Als jouw organisatie streeft naar een divers personeelsbestand, ongeacht de reden, is een goed doordacht beleid op het gebied van diversiteit en inclusie essentieel. Onze whitepapers over diversiteit en inclusie bieden waardevolle inzichten en informatie over dit onderwerp.

9. Digitaliseren van HR-processen

Hoewel het niet tot de top 3 aandachtsgebieden behoort, vindt maar liefst 70% van de HR-professionals dat het digitaliseren en automatiseren van HR-processen noodzakelijk is om de steeds complexere HR-uitdagingen aan te kunnen. En niet geheel onbelangrijk, hierdoor kan er ook meer tijd vrij gemaakt worden voor strategische taken. Benieuwd of het digitaliseren van HR-processen wat voor jouw organisatie kan betekenen? Download de infosheet en ontdek de voordelen.

10. Uitbesteden van HR-werkzaamheden

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 43% van de HR-professionals denkt dat het uitbesteden van HR-werkzaamheden steeds normaler zal worden binnen het HR-domein. Dit is een noodzaak om de veelheid aan taken te kunnen blijven behappen, nieuwe innovaties te kunnen benutten en de HR business partner een steeds grotere rol te geven. Hierdoor zal de rol van HR waarschijnlijk steeds meer verschuiven naar regie, met de nodige kanttekeningen. Benieuwd of HR-outsourcing de oplossing is voor jouw organisatie? Doe de outsourcing-scan en ontdek het in 3 minuten.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder HR-managers door middel van kwalitatief- en kwantitatief onderzoek. Er zijn 8 diepte-interviews afgenomen met bedrijven uit uiteenlopende sectoren in de zakelijke markt. Daarnaast is er een vragenlijst beantwoord door 322 HR-professionals die eindverantwoordelijk/(mede)-beslissend zijn op het gebied van personeel/HRM.

Meer weten?

Wil je meer weten over trends in HR? Of heb je hulp nodig bij het inrichten van jouw HR-organisatie? We staan voor je klaar. Neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder.

Contact met Visma | YouServe