HR Kennistest

Persbericht

HR-professionals slecht op de hoogte van wet- en regelgeving 2024

 

Veel onduidelijkheid rondom Wet ‘werken waar je wilt’ en belastingschijftarief

Amsterdam, 19 december 2023 -

Nederlandse HR-professionals zijn niet goed op de hoogte van de actuele en toekomstige wet- en regelgeving binnen hun vakgebied, inclusief ontwikkelingen die zich voordoen in 2024. Dit blijkt uit de HR Kennistest van Visma YouServe, waarin meer dan driehonderd Nederlandse HR-professionals werden ondervraagd over hun kennis en mening over verschillende bestaande en nieuwe HR-regelingen. Zo blijkt er veel onduidelijk te zijn over welke wetten er in 2024 van kracht zullen zijn en over wat deze wetten precies inhouden.

Veranderingen lijken moeilijk bij te benen

Het is voor veel HR-professionals lastig om alle veranderingen in de wetgeving bij te benen, zo is de meerderheid niet op de hoogte van de verwerping van het wetsvoorstel 'werken waar je wilt'. Op de vraag wanneer deze wet van kracht wordt, kon maar liefst driekwart (73%) geen juist antwoord geven. Ook de stijging van het minimumloon in 2024 was voor velen onbekend. Zo wist 83 procent niet het exacte stijgingspercentage te benoemen. Daarnaast zijn de plannen die tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd bij veel HR-professionals niet blijven hangen: maar liefst 83 procent is niet bekend met de vrijstelling voor het privégebruik van de OV-kaart en het OV-abonnement om openbaar vervoer vanuit de werkgevers te stimuleren.

Grote wens voor het moderniseren van belastingwetgeving

Ook over de belastingwetgeving ontbreekt nog veel kennis bij HR-professionals. Op de vraag met hoeveel procent het eerste belastingschijftarief stijgt, wist slechts acht procent het correcte antwoord van 0,03 procent te geven. Een groter aantal (12%) was ervan overtuigd dat het juiste antwoord 0,04 procent was, terwijl maar liefst drie op de vijf (59%) aangaf geen idee te hebben. Het is dan ook niet gek dat bijna de helft van de HR-professionals (45%) het moderniseren en eenvoudiger maken van de belastingwetgeving en premieheffing als hoge prioriteit voor het nieuwe kabinet ziet.

Simon Kornblum, Director bij Visma YouServe: “Nederlandse HR-professionals staan voor een uitdaging in het continu bijhouden van de steeds veranderende wet- en regelgeving. Het is zorgelijk dat een groot deel niet op de hoogte is van cruciale wijzigingen en plannen. Dit kan leiden tot fouten en misverstanden, met nadelige effecten voor zowel werknemers als werkgevers. Deze situatie onderstreept de noodzaak van het continu up-to-date blijven met de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in opdracht van Visma YouServe uitgevoerd door PanelWizard onder 325  uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/personeel van 18 jaar en ouder.

Interessant? Download het rapport!

Wil je alle resultaten van het onderzoek lezen? Download dan het volledige rapport van de HR Kennistest:

Download het rapport