Wat is geboorteverlof

Medewerkers hebben recht op maximaal één werkweek betaald geboorteverlof. Per 1 juli 2020 komt hier bovenop nog het recht op vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. Het geboorteverlof is bedoeld voor de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend.

Waar moet je precies op letten bij geboorteverlof? Wat zijn de regels? Lees op deze pagina  alles wat je moet weten over geboorteverlof.

Duur en ingangsdatum geboorteverlof

Bij geboorteverlof heeft de medewerker dus recht op één werkweek betaald verlof. Werkt hij vijf dagen per week, dan heeft hij dus recht op het normale loon over vijf dagen aan geboorteverlof. Werkt hij maar één dag per week, dan heeft hij recht op een dag betaald verlof. Hierbij geldt dat de medewerker het verlof binnen vier weken na de bevalling van de partner moet opnemen. Bevalt de partner van de medewerker in het weekend, dan gaat het verlof pas in op de eerste werkdag na het weekend.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen medewerkers ook nog aanvullend geboorteverlof opnemen, al ontvangen zij tijdens dit verlof geen loon maar een uitkering van UWV. Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf maal de wekelijkse arbeidsduur per week. De medewerker kan de verlofdagen opnemen binnen een periode van zes maanden na de dag van bevalling. Tijdens de periode van het aanvullend verlof heeft de medewerker recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen

De werkgever vraagt de uitkering bij UWV aan voor de medewerker en betaalt deze uit, net zoals nu bij de zwangerschaps- en bevallingsuitkering het geval is. De aanvraag is mogelijk vanaf vier weken voor de eerste verlofdag tot vier weken na de laatste verlofdag.

Opbouw vakantiedagen

In de wet is vastgelegd dat een medewerker tijdens het ontvangen van de uitkering voor aanvullend geboorteverlof aanspraak op vakantie blijft verwerven, net als tijdens ziektedagen. De medewerker blijft dus wettelijke vakantiedagen opbouwen. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens de periode van het aanvullend geboorteverlof kunnen in cao’s aanvullende afspraken zijn gemaakt.

Spreiding van het geboorteverlof

De medewerker mag in principe zelf bepalen wanneer hij de verlofdagen
opneemt:

  • In een periode van vier weken na de dag van bevalling (voor geboorteverlof);
  • Binnen een periode van zes maanden na de dag van bevalling (voor aanvullend geboorteverlof).

De verlofdagen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Dus de medewerker kan de verlofdagen spreiden. De werkgever mag de spreiding van de verlofdagen weigeren als hij hiervoor een zwaarwegende reden heeft. Opname van het verlof mag hij niet weigeren.

De verlofrechten van partners in een overzicht:

Moeder van het kind

Verlof Wanneer Duur Loon/uitkering
Zwangerschapsverlof 6 weken voor bevalling*
uiterlijk 4 weken
6 weken
(10 weken bij meerling)
uitkering UWV dagloon
Bevallingsverlof na bevalling 10 aaneengesloten weken uitkering UWV dagloon
Verlenging bevallingsverlof vanaf 8e dag verblijf kind in ziekenhuis maximaal 10 weken uitkering UWV dagloon
Ouderschapsverlof tot kind 8 jaar is 26 x arbeidsduur week onbetaald**
Betaald ouderschapsverlof eerste levensjaar 9 x arbeidsduur week*** 70% dagloon

* Bij meerling 10 weken en uiterlijk 8 weken voor vermoedelijke bevallingsdatum. Een moeder heeft recht op in totaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Alle zwangerschapsverlof dat niet wordt opgenomen, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof
** In principe onbetaald tenzij in CAO of bedrijfsregeling anders bepaald
*** 9 weken betaald ouderschapsverlof maakt deel uit van 26 weken ouderschapsverlof

Partner van moeder van het kind

Verlof Wanneer Duur Loon/uitkering
Geboorteverlof eerste 4 weken 1 x arbeidsduur week met behoud loon
Aanvullend geboorteverlof eerste 6 maanden 5 x arbeidsduur week uitkering UWV 70% dagloon
Bevallingsverlof overlijden moeder resterende bevallingsverlof met behoud loon*
Ouderschapsverlof tot kind 8 jaar is 26 x arbeidsduur week onbetaald**
Betaald ouderschapsverlof eerste levensjaar 9 x arbeidsduur week***

70% dagloon

* Werkgever kan voldane vergoeding in rekening brengen bij UWV
** In principe onbetaald tenzij in CAO of bedrijfsregeling anders bepaald
*** 9 weken betaald ouderschapsverlof maakt deel uit van 26 weken ouderschapsverlof

Meer weten?

Wil je weten wat Visma | YouServe voor je kan betekenen op het gebied van wet- en regelgeving rondom verschillende verlofsoorten? Neem dan contact met ons op. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Contact