In het belastingplan 2023 zijn een 2-tal wijzigingen aangekondigd voor de 30%-regeling. Deze 30%regeling staat ook wel bekend als de expatregeling. Wat is de situatie nu, wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor jou als werkgever? In dit artikel lees je alle details.

Publicatiedatum: 24 januari 2023

De 30%-regeling

De 30%-regeling is bedoeld voor expats. Zij hoeven over maximaal 30% van hun bruto jaarsalaris geen loonbelasting te betalen. Het geld dat ze hiermee besparen, is een vergoeding voor hun verblijfs- en andere extra kosten die ze maken voor het werken in Nederland. Deze kosten worden de extraterritoriale kosten genoemd.

Er gelden wel een aantal voorwaarden:

De werknemer woonde in de 2 jaar voordat hij of zij in Nederland ging werken langer dan 16 maanden op meer dan 150 kilometer afstand van de Nederlandse grens. Het gaat dan om de hemelsbrede afstand.


De werknemer heeft een deskundigheid die schaars is op onze arbeidsmarkt. Om vast te stellen of dit zo is, gelden bijvoorbeeld salariscriteria. Zo moet de medewerker in 2023 een belastbaar loon van minimaal €41.954 hebben. Voor werknemers onder de 30 jaar met een masterdiploma is dit meer dan een belastbaar loon van €31.891. Ook moet de belastingdienst een beschikking hebben afgegeven dat de 30%-regeling mag worden toegepast.

Voldoet je medewerker niet aan de voorwaarden? Dan heeft hij of zij over dat jaar met terugwerkende kracht (dus vanaf 1 januari) geen recht meer op de 30%-regeling. Als werkgever moet je dus het hele jaar door in de gaten houden of je expats nog aan de voorwaarden voldoen.

Dit geldt ook andersom. Vragen jij en je werknemer binnen 4 maanden na het begin van het dienstverband de 30%-regeling aan bij de Belastingdienst? Dan heeft je expat er bij goedkeuring met terugwerkende kracht recht op, vanaf zijn of haar eerste werkdag. Expats mogen maximaal 5 jaar gebruikmaken van de 30%-regeling.

Zo zien de beperkingen eruit

Vanaf 2023

De extraterritoriale kosten kunnen op 2 manieren worden vergoed;
- vergoeding van de werkelijke kosten op declaratiebasis
- vergoeding op basis van het toepassen van de 30%-regeling
Vanaf 1 januari 2023 geldt dat de werkgever in het eerste loontijdvak (1e periode van 4 weken verloning of de 1e maand verloning) een keuze moeten maken tussen vergoeden op basis van declaraties of de 30%-regeling toepassen. Deze keuze geldt voor de rest van het fiscale jaar.

Vanaf 2024

De verandering voor 2024 is dat er naast een minimaal ook een maximaal jaarsalaris voor de regeling komt. Het kabinet wil namelijk de 30% regeling afschaffen voor expats die meer dan de WNT-norm (Wet Normering Topinkomens) verdienen, ook wel bekend als de Balkenendenorm. Men wil dus de 30%-regeling aftoppen. In 2023 ligt de WNT-norm op €223.000 per jaar. Dat betekent dat buitenlandse werknemers de expatregeling niet meer mogen toepassen op het gedeelte van hun bruto jaarsalaris dat boven deze norm ligt. In dit voorbeeld over 2023 betekent dit dus dat de 30% regeling wordt beperkt op 30% van €223.000 en dat is €66.900

Wat de aanpassing betekent voor jou als werkgever

Er komt per 1 januari 2024 een overgangsregeling van twee jaar voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast (dit is een voorwaarde voor het toepassen van de overgangsregeling). Voor deze werknemers geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas vanaf 1 januari 2026 van toepassing is. Bij werknemers die niet voldoen aan de voorwaarde geldt wel direct per 1 januari 2024 de nieuwe regeling.

Tip!

Voor een uitgebreide beschrijving over het toepassen van de 30%-regeling raadpleeg altijd het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst.

Op de hoogte blijven?

Wil je graag op de hoogte blijven van veranderende wet- en regelgeving? Vul het formulier hieronder in, dan ontvang je alle actuele nieuws in je mailbox.

Heb je vragen over dit artikel, of heb je hulp nodig bij bijvoorbeeld het aanpassen van je HR-processen? Neem dan contact met ons op, onze specialisten helpen je graag.

Contact met Visma | YouServe

Schrijf je in