Wet- en regelgeving is complex en voortdurend in beweging. Vaak hebben wijzigingen veel impact op een organisatie. Wat zijn de laatste trends van wet- en regelgeving met impact op het gebied van HR? Onze specialisten volgen de ontwikkelingen nauwgezet en staan regelmatig in contact met betrokkenen zoals de Belastingdienst en het UWV. Blijf op de hoogte en lees de laatste stand van zaken op onze themapagina.

Eerste Kamer tegen extra verhoging wettelijk minimumloon

Update 18 april: de extra verhoging van het minimumloon met 1,2 procent per 1 juli 2024 gaat niet door. De Eerste Kamer heeft tegen de spoedwet gestemd die hiervoor nodig is. Zoals gebruikelijk wordt het minimumloon vanaf 1 juli wel regulier geïndexeerd. Meer informatie lees je in dit artikel.

Minimumloon extra omhoog

image-Extra verhoging minimum uurloon.jpg

wetgevingpag-reiskosten ouderschapsverlof.jpg

Nieuw standpunt over reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

De Kennisgroep loonheffing algemeen van de Belastingdienst heeft een nieuw standpunt gepubliceerd over de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof. Hiermee wordt het begrip ‘in de regel’ concreet. Hoe zit dit precies en welke impact heeft het op je HR-processen? Dat lees je in dit artikel.

Standpunt vergoedingen ouderschapsverlof

Dit zijn de veranderingen in de 30%-regeling in 2024

In 2024 is de 30%-regeling, ook wel de expatregeling, opnieuw beperkt. In 2023 zijn er al beperkingen doorgevoerd en dit jaar is de regeling nog verder versoberd. Wat is de situatie nu, wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor jou als werkgever? In dit artikel lees je de details.

Veranderingen 30%-regeling in 2024

2C-30procentsregeling.jpg

Meer over wet- en regelgeving

Jeugd-LIV afgeschaft per 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 krijgen werkgevers geen tegemoetkoming meer over verloonde uren van werknemers van 18 tot en met 20 jaar die het minimumjeugdloon verdienen. Het Jeugd-LIV (Lage-inkomensvoordeel voor jongeren) is namelijk afgeschaft. Lees er meer over in dit artikel.

Jeugd-LIV afgeschaft

Belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2024

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Het ministerie van Financiën geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2024. Lees er meer over in dit artikel.

Wijzigingen belastingen 2024

Whitepaper: Maatregelen voor aanpak koopkrachtverlies

Op Prinsjesdag 2023 presenteerde het demissionaire kabinet in de Miljoenennota 2024 een pakket van maatregelen om het koopkrachtverlies aan te pakken. Benieuwd naar alle (verwachte) nieuwe tarieven en schijven in de loon- en inkomstenbelasting, de heffingskortingen en de premiepercentages voor de sociale verzekeringen? Download dan snel deze whitepaper!

Koopkrachtverlies

Whitepaper: Zakelijke mobiliteit blijft in beweging

Het demissionaire kabinet vindt het belangrijk dat de reiskosten voor werknemers behapbaar blijven. Zo kun je in 2024 bijvoorbeeld een hogere onbelaste reiskostenvergoeding toekennen aan het personeel. Nieuwsgierig wat er mogelijk is op het gebied van zakelijke mobiliteit? Download dan snel de whitepaper!

Zakelijke mobiliteit

Whitepaper: Klaar voor invoering uniform uurloon per 2024

Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom het wettelijk minimumloon. In deze whitepaper komen de invoering van het wettelijk minimumuurloon, de beperking van de 30%-regeling en de wijzigingen in de loonkostenvoordelen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV) en jeugd-LIV aan bod. Wil je weten wat je nu al moet regelen? Download dan snel de whitepaper!

Uniform uurloon

Voordelen en tips voor doorwerkende AOW’ers

Wist je dat 4 op de 10 AOW’ers graag betaald willen werken? Daarom is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de campagne ‘Sommige werknemers zijn niet te stoppen’ begonnen. In dit artikel lees je alle voordelen van doorwerkende AOW’ers en delen we een aantal handige tips. 

Doorwerkende AOW'ers

Verplicht minimumuurloon vanaf 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaat het verplichte minimumloon per uur in. Daarmee verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Wat verandert er precies en wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever? Je leest het in dit uitgebreide artikel.

Verplicht minimumuurloon 2024

Whitepaper: Aan het werk met werknemers met een laag loon

Als je iemand in dienst neemt die een laag loon verdient, kan je nog maximaal twee jaar profiteren van het lage-inkomensvoordeel en de tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (het jeugd-LIV). Wil je meer weten over de bedragen die hier mee gemoeid zijn en welke voorwaarden gelden? 

Whitepaper tegemoetkoming laag loon

Nieuwe subsidie voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) komt 70 miljoen euro beschikbaar voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De subsidie is bedoeld voor scholing en begeleiding, zodat ze hun positie kunnen verbeteren. Lees waarvoor je het geld als werkgever mag inzetten en via welke partijen de aanvraag verloopt. 

Subsidie kwetsbare arbeidsmarktpositie

Vastleggen visie medewerker op re-integratie vanaf nu verplicht

Sinds 1 juli 2023 is het voor jou als werkgever verplicht om de visie van een zieke medewerker op zijn of haar re-integratie vast te leggen. Wat houdt dit precies in en hoe voldoe je aan deze nieuwe regeling? Dat leggen we uit in dit artikel.

Vastleggen visie re-integratie

Nieuwe uitzonderingsregel voor thuiswerkende grensarbeiders

Heb je werknemers die in het ene land voor je werken en in het buurland wonen? Voor hen is op 1 juli 2023 een nieuwe uitzonderingsregel ingegaan. Dankzij deze regeling kunnen ze vaker thuiswerken, zonder dat hun sociale zekerheid naar het woonland verschuift. Hoe dat precies zit en waar je bij HR op moet letten, lees je in dit artikel.

Uitzonderingsregel thuiswerkende grensarbeiders

Wat houdt de modernisering van het concurrentiebeding in?

Het is de hoogste tijd om het concurrentiebeding te moderniseren, zo vindt het kabinet. Voor werknemers is het nu namelijk lastig om van baan te wisselen en voor jou als werkgever is het moeilijk om mensen te vinden. Wat verandert er precies aan het concurrentiebeding en waar moet je op de HR-afdeling rekening mee houden? 

Modernisering concurrentiebeding

Deze maatregelen maken de arbeidsmarkt evenwichtiger

De arbeidsmarkt is uit balans, zo bleek uit een rapport van de Commissie Borstlap. Daarom heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken een pakket maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Wat houden die maatregelen precies in en wat betekenen ze voor jou als werkgever? 

Maatregelen arbeidsmarkt

Dit betekent de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie voor jouw organisatie

Het aangenomen wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie houdt in dat je binnenkort als werkgever en als intermediair  verplichtingen hebt rondom het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt. Hoe zien deze plichten eruit en welke impact hebben ze op je werving- en selectiebeleid? 

Wet toezicht gelijke kansen W&S

Aangescherpte regeling STAP-budget

Vanaf 28 februari 2023 is het STAP-budget weer aan te vragen. Deze subsidie van €1000 per persoon kunnen werkenden en werkzoekenden inzetten om zichzelf te ontwikkelen op professioneel vlak. De regeling is dit jaar “strenger en strakker” om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget tegen te gaan. 

STAP aangescherpt

Alle regels voor de opzegtermijn op een rij

Wil jij of één van je werknemers de arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan krijg je te maken met een wirwar van regels voor de opzegtermijn. Voor elk soort contract is er namelijk andere regelgeving. Hieronder zetten we overzichtelijk voor je op een rij wat in welke gevallen geldt.

Regels opzegtermijn

Eerste Kamer verwerpt Wet werken waar je wilt

In 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Wet werken waar je wilt aangenomen. Op 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer deze verworpen. De wet gaat over de rechten en plichten rondom hybride werken. Lees meer in dit artikel.

Wet werken waar je wilt

Richtlijn bescherming Oekraïense vluchteling verlengd

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor de meeste vluchtelingen uit Oekraïne wijzigt er niets en zij behouden toegang tot de arbeidsmarkt. Heeft jouw organisatie Oekraïense vluchtelingen in dienst? Lees wat dit voor hen en voor jouw organisatie betekent.

Richtlijn bescherming vluchteling

Het nieuwe pensioenstelsel: veranderingen en impact

Het is tijd voor nieuwe pensioenregels, zo vindt de overheid. Vanaf 1 juli 2023 komt er een overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Wat verandert er precies, wat voor impact heeft dit op jou als werkgever en hoe ziet de besluitvorming eruit?

Nieuw pensioenstelsel 2023

Regels voor de gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Veel werkgevers willen een thuiswerkvergoeding geven aan werknemers. Sinds 1 januari 2022 geldt er een fiscale vrijstelling voor de vergoeding van de thuiswerkkosten. Hoe maak je hier gebruik van en waar moet je rekening mee houden als werkgever? 

Vrijstelling thuiswerkvergoeding

Hoe lang heeft een zieke AOW’er recht op loon in 2023?

Er komt een aanpassing van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent onder andere dat de loondoorbetaling bij ziekte verandert. Hoe lang heeft een zieke AOW’er recht op loon in 2023 en waar moet je als werkgever rekening mee houden? 

Hoe lang heeft een zieke AOW'er recht op loon

Dit houdt de aanpassing van de WIA-keuring voor 60-plussers in

Sinds 1 oktober 2022 heeft het UWV het proces van de WIA-beoordeling voor 60-plussers aangepast. Wat verandert er precies, hoe ziet de nieuwe keuring eruit en wat betekent dat voor jou als werkgever?

Aanpassing WIA-keuring 60-plussers

Wat je moet weten over de verhoging van het minimumloon vanaf 2023

Het minimumloon, ook wel bekend als WML (Wettelijk Minimumloon), gaat de komende jaren omhoog. Hoe zit het precies met die verhoging en wat is de impact op jou als werkgever?

Verhoging minimumloon

Deze nieuwe regels voor loontransparantie komen eraan

De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat nog steeds. Om die kleiner te maken, komen er vanuit de EU nieuwe regels voor loontransparantie. Wanneer gaan de regels in, hoe zien die richtlijnen eruit en waar moet je rekening mee houden als werkgever?

Regels voor loontransparantie

Betaald ouderschapsverlof: hoe werkt het in de praktijk?

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Hoe werkt dit in de praktijk? In dit artikel lees je de voorwaarden aan het betaalde verlof, de berekening van de uitkering en hoe je de uitkering als werkgever aanvraagt.

Betaald ouderschapsverlof

Whitepaper: Nieuwe regels voor studiekosten en nevenwerkzaamheden

Het vak van de HR- en salarisprofessional is altijd in beweging. Onlangs zijn er weer enkele veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving, Wil je weten hoe het precies zit? Download dan snel de whitepaper!

Nieuwe regels studiekosten

Whitepaper: Uitbreiding van informatieplicht voor werkgever

Sinds 1 augustus 2022 moet je extra informatie verstrekken aan nieuwe werknemers. Daarnaast moet je rekening houden met nieuwe deadlines voor de informatievoorziening. Wil je weten wat dit betekent voor jouw organisatie? Download dan de whitepaper!

Uitbreiding informatieplicht

Alle HR-plannen uit het Belastingplan 2023 op een rij

Op Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet het Belastingplan 2023 bekendgemaakt. Er staan heel wat plannen in met gevolgen op HR-gebied. Wat houden deze HR-plannen in en waar moet je rekening mee houden als HR-professional? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

HR-plannen 2023

Wat we nu weten over de CO2-heffing

Het kabinet broedt er al een tijdje op: de CO2-heffing voor werkgevers. Eigenlijk moest de nieuwe wet al in 2022 ingaan, maar door de lange kabinetsformatie is dat niet gelukt. De wet gaat nu in per 1 juli 2023. Wat weten we nu over de CO2-heffing en waar moet je als werkgever rekening mee houden? We delen het met je in deze blog.

CO2-heffing

Dit houdt de beperking van de 30%-regeling in

Er komt een beperking van de 30%-regeling. Deze staat ook wel bekend als de expatregeling. Wat is de situatie nu, wat gaat er veranderen en wat betekent dat voor jou als werkgever? In dit artikel lees je alle details.

Beperking 30%-regeling

Nogmaals uitstel inwerkingtreding IKV

De inwerkingtreding van het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) wordt met nog een jaar uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2025. De reden is dat de complexiteit groter is dan verwacht. Lees in dit artikel wat dat betekent voor jou als werkgever.

Uitstel Besluit IKV

Alles over de verhoging van de onbelaste kilometervergoeding per 2023

De onbelaste reiskostenvergoeding gaat omhoog. Wat houden de nieuwe regels precies in en wat zijn de gevolgen voor jou als werkgever? In deze blog lees je alle details.

Onbelaste km-vergoeding

Alles wat je moet weten over nieuwe wet arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 gaat de nieuwe Wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden in voor betere bescherming werknemers tegen onzekere arbeidsvoorwaarden. Wat houden de nieuwe regels in en waar moet je als werkgever aan denken? 

Nieuwe wet arbeidsvoorwaarden

De 4 belangrijkste HR-plannen uit de Voorjaarsnota

Begin juni kwam de Voorjaarsnota 2022 uit. Daarin staan de voorgenomen belastingplannen voor 2023. Hoe zit het precies met de besluitvorming rondom deze plannen? En nog belangrijker: welke plannen hebben gevolgen op HR-gebied?

Voorjaarsnota 2022

Afspraken over grensarbeiders deels afgeschaft per 1 juli 2022

Heb je als werkgever grensarbeiders uit Duitsland en/of België in dienst? De overeenkomsten met België en Duitsland over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus zijn deels afgeschaft. Dat heeft mogelijk impact op de belasting- en sociale verzekeringssituatie van individuele werknemers.

Afspraken grensarbeiders deels afgeschaft

Hoe zit het met de AVG als je nieuwe medewerkers in dienst neemt?

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers hoort ook administratie: je verwerkt de persoonsgegevens en voegt de medewerkers toe aan je systeem. Volgens de AVG moet je verantwoorden welke gegevens je gebruikt en waarom. Waar moet je nu precies op letten rondom de AVG als je nieuwe medewerkers in dienst neemt? Met deze 5 stappen breng je je AVG-basis op orde.

AVG bij nieuwe medewerkers

Loonheffing en arbeidskorting berekenen van salarissen en incidentele beloningen

Als HR-professional heb je er het hele jaar door mee te maken: de loonheffing en arbeidskorting op salarissen van werknemers. Hoe zit het eigenlijk met de berekening van belastingen over salarissen en incidentele beloningen, zoals het vakantiegeld? 

Loonheffing en arbeidskorting

Betalingen aan derden: zó geef je het door aan de Belastingdienst

Doe je weleens betalingen aan derden voor sommige werkzaamheden of diensten, zoals sprekers op een bijeenkomst of een klusjesman? Let dan op, want per 2022 verandert de manier waarop je dit aan de Belastingdienst doorgeeft. 

Betalingen aan derden doorgeven

Dit verandert er aan het ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 verandert de regeling van het ouderschapsverlof. De 26 weken verlof voor ouders zijn nu nog onbetaald, maar vanaf die datum gedeeltelijk betaald. Zo kunnen ouders rustig wennen aan de nieuwe situatie. Wat verandert er precies en wat moet je als werkgever regelen? 

Veranderingen ouderschapsverlof

De to-do lijst voor elke nieuwe dienstbetrekking

Bij de start van een nieuwe dienstbetrekking moet je als werkgever veel gegevens in de administratie vastleggen en verwerken. Zo moet je gegevens voor de loonheffingen verzamelen en bewaren en de identiteit van de werknemer vaststellen.

Gegevens loonheffing

Nieuwe werknemer opnemen in de loonadministratie

Als werkgever moet jouw organisatie voor elke werknemer aangifte van de berekende loonheffingen doen en deze aan de Belastingdienst afdragen. Om aan deze inhoudingsplicht te kunnen voldoen, moet je een nieuwe werknemer in de loonadministratie opnemen. 

Opnemen in loonadministratie

Vastleggen visie medewerker op re-integratie vanaf nu verplicht

Sinds 1 juli 2023 is het voor jou als werkgever verplicht om de visie van een zieke medewerker op zijn of haar re-integratie vast te leggen. Wat houdt dit precies in en hoe voldoe je aan deze nieuwe regeling? Dat leggen we uit in dit artikel.

Vastleggen visie re-integratie

Regels voor ziekmelden na ontslag aangescherpt

Stel: je ontslaat een werknemer, maar hij of zij wordt binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek. Wat zijn dan de regels? Uit een uitspraak van de kantonrechter van begin 2022 blijkt dat je met een aantal dingen rekening moet houden.

Ziekmelden na ontslag

Wetsvoorstel opent gesprek over onbereikbaarheid

De 9-tot-5-baan bestaat allang niet meer en dankzij nieuwe technologie zijn we altijd en overal bereikbaar. Ontwikkelingen die grote invloed hebben op het werkgeluk van jouw personeel. Een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) opent het gesprek tussen werknemers en werkgevers.

Onbereikbaarheid

Geen lager loon voor zieke werknemer tijdens vakantie

Tijdens opname van vakantie ontvangt een werknemer die arbeidsongeschikt is vanwege ziekte, hetzelfde loon als wanneer hij niet ziek zou zijn geweest. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie in een uitspraak van december 2021. Meer weten? Lees het artikel!

Geen lager loon

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorziening

Heb jij je werkkostenregeling (WKR) al op orde volgens de huidige wet- en regelgeving? In 2022 is een wetswijziging rondom de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen ingegaan. Deze geldt vanaf 1 januari alleen voor verplichte arbovoorzieningen. Wat verandert er en wat betekent dit voor jouw organisatie?

Gerichte vrijstelling

RVU-uitkering niet zichtbaar in VIA Inkomstenbelasting 2021

Sinds 1 maart kan het weer: de aangifte inkomstenbelasting over 2021. De Belastingdienst vult vooraf een aantal bij hen bekende gegevens alvast in. Een uitzondering is de RVU-opgave. Zijn er werknemers in jouw organisatie die een RVU-uitkering hebben ontvangen in 2021?

RVU niet zichtbaar

Loonsubsidie NOW verlengd tot en met maart 2022

Ook nu de coronamaatregelen versoepeld en zelfs voor een groot deel afgeschaft zijn, had en heeft corona nog steeds grote gevolgen voor ondernemers en werkenden. Het kabinet heeft daarom de loonsubsidie NOW verlengd tot en met maart 2022 (NOW6).

NOW6

Maximale transitievergoeding verhoogd in 2022

Als je als werkgever een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Het maximumbedrag is aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Welke gevolgen heeft dit voor jouw organisatie?

Transitievergoeding

1000 euro STAP-budget voor opleiding

Vanaf 1 maart 2022 kan iedere werkende en werkzoekende €1000 subsidie per jaar aanvragen voor een opleiding. Dit heet het STAP-budget: Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Deze subsidie kan de aanvrager inzetten om zichzelf te ontwikkelen op professioneel vlak. Ben jij op de hoogte van de ins en outs van het STAP-budget, hoe het werkt en wat het kan opleveren voor de werknemers in jouw organisatie?

STAP budget

 

Loonsubsidie NOW keert terug

Sinds eind november zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Dit heeft wederom grote gevolgen voor ondernemers en werkenden en daarom heeft het kabinet het steunpakket uitgebreid. Een belangrijk onderdeel is de terugkeer van de loonsubsidie NOW (NOW5).

NOW regeling

Hybride werken: de uitdagingen voor 2022

Veel organisaties kiezen ervoor om hybride werken - afwisselend op kantoor en thuis - te blijven faciliteren, ook als de corona-regels in de toekomst versoepeld worden. Werknemers die daarvoor kiezen én hun werkgevers zullen vanaf 2022 voor verschillende uitdagingen komen te staan, omdat er het een en ander zal wijzigen in de wet- en regelgeving. In dit artikel lees je er meer over.

Hybride werken

Einde overgangsrecht levensloopregeling per 2022

De levensloopregeling is in 2006 ingevoerd om belastingvrij te sparen, om een inkomen te hebben bij het opnemen van onbetaald verlof. Sinds 2021 is deze regeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers en bestaat er voor betaalde deelnemers een overgangsrecht. Meer hierover weten? Lees dan ons artikel over de levensloopregeling.

Levensloopregeling

Prinsjesdag 2021

Op dinsdag 21 september 2021 was het Prinsjesdag. De dag die in het teken staat van de Miljoenennota en de Rijksbegroting. De nota en rijksbegroting bevatten informatie over de plannen van het kabinet. Wil je weten welke 5 belangrijkste veranderingen prinsjesdag heeft op HR gebied? Lees dan ons prinsjesdag artikel.

Prinsjesdag 2021

Meer weten? 

Wil jij weten hoe onze software of services je kunnen helpen? Eén van onze adviseurs helpt je graag verder.

Contact