Publicatiedatum: 9 juni 2022

Update 23 juni: op 14 juni 2022 is besloten het beleid voor de sociale zekerheid te verlengen tot 2023. Minister Van Gennip van SZW heeft op 14 juni 2022 laten weten tijdens het tweeminutendebat Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid dat de huidige richtlijn voor de sociale zekerheid met zes maanden wordt verlengd. Die geldt zowel voor nieuwe als oude gevallen van thuiswerkende grensarbeiders. De technische details worden nog verder uitgewerkt.

Heb je als werkgever grensarbeiders uit Duitsland en/of België in dienst? Nederland heeft overeenkomsten gesloten met België en Duitsland over grensarbeiders die thuiswerken vanwege het coronavirus. Die afspraken gelden tot en met 30 juni 2022 en worden daarna niet meer verlengd. Dat heeft mogelijk impact op de belasting- en sociale verzekeringssituatie van individuele werknemers.

Reguliere wet- en regelgeving grensarbeiders weer van toepassing

De afspraken met Duitsland en België hadden betrekking op de fiscale behandeling van thuiswerkdagen. Die thuiswerkdagen van grensarbeiders in loondienst werden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.

Per 1 juli is de reguliere wet- en regelgeving - van vóór de invoering van de tijdelijke Corona maatregelen - voor grensarbeiders weer van toepassing. Wat mogelijk (blijvend) is gewijzigd is de manier van werken van de werknemer. Wellicht blijven medewerkers in het woonland thuiswerken. Per individuele situatie is het daarom verstandig opnieuw te beoordelen of de woon-werk situatie is gewijzigd ten opzichte van voor de corona-periode, en of op basis daarvan ook de belasting en sociale verzekering situatie is gewijzigd.

Impact van het afschaffen van de afspraken

Hybride blijven werken in het woonland kan namelijk impact hebben op de belasting en sociale verzekeringssituatie van de werknemer.

Vragen die hierbij kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

  • Moet de werkgever over alleen het loon in Nederland gewerkt loonbelasting inhouden en afdragen aan Belastingdienst Nederland, of niet?
  • Moet de werknemer in bijvoorbeeld Duitsland of België belastingaangifte over zijn wereldinkomen doen, onder aftrek van de betaalde belasting in Nederland?
  • Werkt de werknemer meer dan 25% in het woonland of werkland?
  • Is de werknemer sociaal verzekerd in het woonland of werkland?
  • Moet de Nederlandse werkgever premies voor de sociale zekerheid afdragen aan bijvoorbeeld de Krankenkasse in Duitsland?
  • Moet de werkgever een Betriebsnummer aanvragen bij het Bundesagentur für Arbeit in Duitsland?
  • Is er een verplichting om salarisgegevens in het Duits bij te houden en te bewaren?

Welke situatie van toepassing is op jouw individuele werknemer verschilt per situatie. Het is bijvoorbeeld afhankelijk van welke afspraken je over de invulling van het hybride werken in het woonland hebt gemaakt. 

Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst

Over de belasting en premieheffing die van toepassing is verstrekt de Belastingdienst uitgebreide informatie in het Handboek Loonheffingen. In hoofdstuk 19 en 20 van dit handboek lees je over "Werken over de grens". Hoofdstuk 19 gaat over de loonbelasting en hoofdstuk 20 over de sociale zekerheid. 

Meer informatie

Heb je vragen over jouw medewerkers die in het buitenland wonen? Dan kun je terecht bij Belastingdienst Buitenland, team GWO (GrensOverschrijdend Werken). Dit team is telefonische te bereiken:

  • Bellers uit Nederland: 0800 - 024 12 12
  • Bellers uit Duitsland: 0800 - 101 13 52
  • Bellers uit België: 0800 - 90220

Online is meer informatie te vinden over grensoverschrijdend werken op grensinfo.nl.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over belasting- en sociale zekerheidszaken van grenswerkers? Of heb je hulp nodig bij het inrichten van processen? Neem dan contact op met onze specialisten. We helpen je graag verder!

Contact