Het overgangsrecht levensloopregeling eindigt per 31 december 2021. Werknemers kunnen nog levensloop inleggen en via de werkgever laten uitbetalen t/m 31 oktober 2021. Zijn er in jouw organisatie nog werknemers in dienst die meedoen aan de levensloopregeling? Lees in dit artikel wat er gebeurt na beëindiging van het overgangsrecht levensloopregeling én welke gevolgen dit heeft voor de werknemer en de salarisadministratie.

Wat is een levensloopregeling en wat houdt het einde van het overgangsrecht in? 

De levensloopregeling is op 2006 ingevoerd om belastingvrij te sparen, om een inkomen te hebben bij het opnemen van onbetaald verlof. Sinds 2012 is deze regeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Sinds die tijd bestaat er voor bestaande deelnemers een overgangsrecht van kracht: deelnemers mochten doorsparen tot eind 2021, maar geen levensloopkorting meer opbouwen. Voor de belastingen wordt echter 1 november gehanteerd als datum van beëindiging. Daarna betaalt de werkgever het opgebouwde saldo niet meer uit, maar de spaarinstelling zelf.

Wat gebeurt er na 1 november 2021 met het opgebouwde spaarsaldo?

De levenslooptegoeden die op 1 november 2021 nog bij de spaarinstelling staan (bank of verzekeraar), zullen door de financiële dienstverlener eind 2021 aan de werknemers worden uitgekeerd onder inhouding van loonbelasting. Bij de uitbetaling wordt geen rekening gehouden met heffingskortingen. Over deze levensloopuitkering is geen Zvw bijdrage verschuldigd.

Over een levensloopuitkering t/m een bedrag van € 68.507 zal 37,10% loonbelasting worden ingehouden, bij een levensloopuitkering boven de € 68.507 wordt 49,50% loonbelasting ingehouden.

Let op! Dit kan gevolgen hebben voor de werknemer in de inkomstenbelasting over 2021. Ook kan de uitkering gevolgen hebben voor toeslagen, zoals huur-en zorgtoeslag.

Wat gebeurt er met de werkgeversbijdrage levensloop die in cao’s is vastgelegd? 

Als deze werkgeversbijdrage een algemene bijdrage is die volgens de cao aan alle werknemers betaald wordt, ongeacht of de werknemer nu wel of niet deelneemt aan de levensloopregeling, dan wordt deze levensloopbijdrage omgezet in een toeslag en wordt dus niet stopgezet.

Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de impact van de wijzigingen voor het HR-beleid van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag.

Contact