Stel: je ontslaat een werknemer, maar hij of zij wordt binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek. Wat zijn in dit geval de regels, zowel voor jou als je voormalig medewerker? Uit een uitspraak van de kantonrechter van begin 2022 blijkt dat je met een aantal dingen rekening moet houden. Hoe dat precies zit, lees je in dit artikel.

De rechtszaak: voormalig werknemer vs werkgever

Tijdens de rechtszaak stonden een ex-medewerker en werkgever tegenover elkaar. De voormalig werknemer kreeg ontslag, waarmee de arbeidsovereenkomst tussentijds eindigde. Een paar weken na de uitdiensttreding werd hij langdurig ziek. Dit meldde de gemeente aan de voormalig werkgever. Omdat de ziekmelding binnen 4 weken na het ontslag was, heeft de ex-werkgever nog verplichtingen. De ex-medewerker eiste dan ook dat de werkgever met terugwerkende kracht een ziektewet-uitkering zou betalen.

Rechter stelt ex-medewerker in het gelijk

Op dit punt heeft de voormalig werknemer gelijk gekregen. Hij kon namelijk volgens de rechter niet weten dat hij zichzelf officieel ziek moest melden bij zijn ex-werkgever, omdat die dat niet aan hem had meegedeeld bij het ontslag. Daarom geldt de mededeling van de gemeente hier als ziekmelding. De rechter oordeelde dan ook dat de voormalig werkgever een ziektewet-uitkering moet uitbetalen, oftewel 70% van het loon met daar bovenop de wettelijke rente. Dat gebeurt vanaf het moment van de ziekmelding door de gemeente tot en met de datum waarop het arbeidscontract eigenlijk zou eindigen (dat wil zeggen: als er geen tussentijdse beëindiging was geweest).

Gevolgen van de uitspraak

Wat betekent deze uitspraak voor jou als werkgever? De belangrijkste les is dat zowel jij als je werknemers verplichtingen hebben bij ziekmelden na ontslag. Als een ex-medewerker binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, moet hij of zij zich officieel ziekmelden bij jou als de voormalig werkgever. Doet diegene dit niet, dan vervallen jouw verplichtingen. Maar hier moeten ex-medewerkers wel vanaf weten. Het is daarom jouw plicht om mee te delen hoe voormalig werknemers zich moeten ziekmelden binnen 4 weken na hun uitdiensttreding. Anders moet je alsnog een ziektewet-uitkering betalen.

Neem ziekmelden na ontslag op in je ontslagbrief

Het is dan ook verstandig om ziekmelden na ontslag op te nemen in je ontslagbrief. Omschrijf precies hoe de voormalig medewerker zich binnen 4 weken officieel ziek moet melden. Doe dit altijd schriftelijk. Zo krijg je achteraf geen discussies dat de ex-werknemer niet wist hoe hij of zij moest handelen. Daarmee voorkom je slepende rechtszaken en achterstallige ziektewet-claims.

Meer weten?

Wil je meer weten? Lees dan de volledige uitspraak van de rechter over ziekmelden na ontslag. Kun je wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag.

Contact