De Richtlijn Tijdelijke Bescherming is verlengd tot 4 maart 2024. Voor de meeste vluchtelingen uit Oekraïne wijzigt er niets en zij behouden toegang tot de arbeidsmarkt. Heeft jouw organisatie Oekraïense vluchtelingen in dienst? Lees dan wat dit voor hen en voor jouw organisatie betekent.

Gepubliceerd op: 16 februari 2023

Wat is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland recht op opvang en medische zorg, en onderwijs voor minderjarige kinderen. Daarnaast biedt deze richtlijn de mogelijkheid om te werken in Nederland. 

Nu de richtlijn verlengd is verandert er voor de meeste vluchtelingen niets. Echter, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning in de Oekraïne (voor bijvoorbeeld werk of studie), die dus niet de Oekraïense nationaliteit hebben, vallen vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Om in Nederland te mogen werken moeten zij vanaf die datum een werkvergunning hebben. 

Wat verandert er voor vluchtelingen die onder de richtlijn vallen?

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit die onder de richtlijn vallen kunnen tot 4 maart 2024 blijven werken met de sticker of het pasje dat ze al hebben, plus de verlengingsbrief die zij ontvangen van de IND. De verlengingsbrief ontvangt deze groep mensen tussen 27 januari en 25 februari 2023 van de IND. Hierin wordt toegelicht dat het verblijfsdocument is verlengd. Met de brief in combinatie met de sticker of het pasje kunnen zij aantonen dat ze onder de richtlijn vallen. 

Er zijn ook vluchtelingen uit Oekraïne die niet de Oekraïense nationaliteit hebben, maar na 4 maart 2023 nog wel onder de Richtlijn vallen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die een verblijfsstatus hebben in Oekraïne of familielid zijn van een Oekraïner. Deze mensen moeten wel een nieuw O-document hebben vanaf 4 maart 2023. Zij ontvangen in februari 2023 een brief hoe zij het O-document kunnen ophalen. 

Wie vallen er niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

Wanneer vluchtelingen uit Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hebben (bijvoorbeeld voor werk of studie) en dus niet de Oekraïense nationaliteit, dan vallen zij vanaf 4 maart 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Als zij willen blijven werken en de asielprocedure in Nederland verder willen doorlopen, dan gelden vanaf 4 maart de regels voor asielzoekers voor toegang tot de arbeidsmarkt. 

  • Als iemand langer dan zes maanden in de asielprocedure zitten, mogen zij vanaf 4 maart 24 weken werken in een periode van 52 weken.
  • De werkgever moet dan een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV.
  • Meer informatie over de voorwaarden lees je op de website van het UWV.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over het in dienst hebben of nemen van vluchtelingen uit Oekraïne? Of heb je hulp nodig bij het inrichten van processen of software rondom dit thema? We staan voor je klaar. Neem contact met ons op, dan helpen we je zo snel mogelijk verder.

Contact met Visma | YouServe