Sinds 1 maart kan het weer: de aangifte inkomstenbelasting over 2021. De Belastingdienst vult vooraf een aantal bij hen bekende gegevens alvast in. Een uitzondering is de RVU-opgave. Zijn er werknemers in jouw organisatie die een RVU-uitkering hebben ontvangen in 2021? Lees dan verder.

RVU-opgave nog niet zichtbaar in VIA

Werknemers die een RVU-uitkering (Regeling voor Vervroegde Uittreding)  in 2021 hebben gehad - met gebruikmaking van code soort inkomstenverhouding 53 - zien de RVU-opgave op dit moment nog niet in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) als ze aangifte inkomstenbelasting gaan doen.

Advies van de belastingdienst voor werknemers met RVU-uitkering

De belastingdienst adviseert om:

  • Nog even te wachten met aangifte doen. Vermoedelijk staat de opgave er per 14 maart as. wel in. OF
  • Het bedrag aan RVU zelf in te vullen conform de jaaropgaaf. Als de RVU kwalificeert als loon uit vroegere dienstbetrekking moet dat met omschrijving 'Andere uitkeringen'.

Meer weten?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact