Vanaf 1 maart 2022 kan iedere werkende en werkzoekende €1000 subsidie per jaar aanvragen voor een opleiding. Dit heet het STAP-budget: Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Deze subsidie kan de aanvrager inzetten om zichzelf te ontwikkelen op professioneel vlak. Het STAP-budget vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting. Ben jij op de hoogte van de ins en outs van het STAP-budget, hoe het werkt en wat het kan opleveren voor de werknemers in jouw organisatie?

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een subsidie ten behoeve van opleiding en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar. De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus en de drempel daarvoor verlagen.

Voor wie is het STAP-budget bedoeld?

Iedere volwassene die werkt of werk zoekt valt binnen de doelgroep van het STAP-budget. Zowel werkenden als mensen die op dit moment op zoek zijn naar werk kunnen gebruikmaken van de subsidie. Het STAP-budget kan individueel aangevraagd worden, dus als burger/particulier.

Waarom komt er een STAP-budget?

Het kabinet vervangt per 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek door de subsidieregeling STAP-budget. Het doel van deze wijziging is dat mensen meer de regie nemen in hun eigen ontwikkeling en loopbaan, zich verder ontwikkelen en duurzaam inzetbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt.

Aanvragen van het STAP-budget: hoe werkt het?

Vanaf 1 maart 2022 kan via het STAP-portaal van het UWV het STAP-budget aangevraagd worden. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Jaarlijks is er ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag uitgekeerd aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een scholingsregister bij met opleidingen waarvoor het STAP-budget ingezet kan worden.

De voorwaarden:

  • Aan te vragen door volwassen werkenden en werkzoekenden.
  • Maximaal 1 opleiding per aanvrager per jaar.
  • Maximaal 1000 euro wordt vergoed.
  • De opleiding dient 4 weken na aanvraag van de subsidie te starten en binnen 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak.

Meer informatie

Rijksoverheid - algemene informatie 

UWV - beheer en uitvoering aanvragen

DUO - scholingsregister

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de STAP-budget voor opleiding? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact