Vanaf 28 februari 2023 is het STAP-budget weer aan te vragen. Deze subsidie van €1000 per persoon kunnen werkenden en werkzoekenden inzetten om zichzelf te ontwikkelen op professioneel vlak. De regeling is dit jaar “strenger en strakker” om misbruik en oneigenlijk gebruik van het STAP-budget tegen te gaan en handhaving aan te scherpen. 

Gepubliceerd op: 22 februari 2023

Wat is er veranderd aan de STAP-regeling?

Samen met de partners binnen STAP heeft het ministerie van SZW een aantal zaken binnen de STAP-regeling aangepast, om misbruik te voorkomen. Het gaat om de volgende veranderingen die vanaf 28 februari a.s. ingaan:

  • Een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider per kalenderjaar.
  • Bij gebleken misbruik kan de minister van SZW opleidingen én opleiders voortaan uitsluiten van STAP.
  • Vooraf worden opleiders actief geïnformeerd over de voorwaarden voor het STAP-budget. Zij moeten verklaren dat de scholingsactiviteiten die zij opgevoerd hebben voldoen aan deze voorwaarden.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om hun opleidingen te promoten worden gevraagd te stoppen met deze activiteiten. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daardoor kunnen nu alleen nog literatuur en veiligheidsmateriaal worden gesubsidieerd en geen andere zaken.

Ook wordt de scholingsdefinitie aangescherpt. Dit gebeurt per 1 mei 2023. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen daardoor bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Waar kan ik meer informatie vinden over de wijzigingen?

Het STAP-budget is een zogenaamde ‘lerende regeling’. Dat betekent dat de regeling doorlopend wordt geëvalueerd en verbeterd. Ook dit jaar staan er diverse zaken ter verbetering van de regeling op de planning. 

Alle veranderingen in de STAP-regeling zijn te vinden in de Staatscourant. Meer algemene informatie over het STAP-budget, bijvoorbeeld over aanvragen en voorwaarden, is te vinden in dit artikel op onze website.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over de STAP-budget voor opleiding? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact met Visma | YouServe