Als je als werkgever een werknemer ontslaat of het contract niet verlengt, dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Het maximumbedrag is aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Welke gevolgen heeft dit voor jouw organisatie?

Wat is een transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding die wettelijk verplicht is. Het is een vergoeding die dient als compensatie voor het ontslag. De werknemer kan deze vergoeding bijvoorbeeld inzetten voor omscholing of training. Zowel na ontslag van een werknemer met een vast als een tijdelijk contract is deze vergoeding verplicht, dit geldt ook voor oproepkrachten.

Wanneer moet de werkgever een transitievergoeding betalen?

Na ontslag van een werknemer of het niet verlengen van een tijdelijk contract ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van het dienstverband (dus óók in de proeftijd) recht op een transitievergoeding bij ontslag.
Er is een aantal uitzonderingen. De werkgever hoeft onder andere geen transitievergoeding te betalen als er sprake is van wederzijds goedvinden, als het bedrijf failliet gaat of als de werknemer ontslagen wordt na ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en de duur van het dienstverband van de medewerker. De maximale transitievergoeding is vanaf 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar maximaal € 86.000 bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 86.000 is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Het maximumbedrag wordt ieder jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen.

Berekening transitievergoeding:

  • Per heel dienstjaar ontvangt de werknemer ⅓ maandsalaris, vanaf de eerste werkdag.
  • Over het resterende deel of als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd kan de volgende berekening worden toegepast: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 )
  • Het bruto maandsalaris waarmee gerekend wordt, is het basissalaris plus aanvullende looncomponenten: vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, bonussen, winstuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen.

Een handig hulpmiddel om de transitievergoeding te berekenen is de Rekenhulp van de Rijksoverheid: https://rekenhulptransitievergoeding.nl/

Meer weten?

Wil je meer weten over de impact van de wijzigingen voor het HR-beleid van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag.

Contact