De inwerkingtreding van het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) wordt wederom met nog een jaar uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2026. Minister Van Gennip van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat op 27 februari 2023 bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. De reden is dat de complexiteit groter is dan verwacht. Het uitstel biedt de mogelijkheid om de praktische invulling verder uit te werken, aldus de minister. Lees in dit artikel wat dat betekent voor jou als werkgever.

Gepubliceerd op: 23 februari 2023

Wat is het Besluit IKV?

In het 'Besluit inkomstenverhouding' is geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat je als werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de loonaangifte moet opnemen.

De inwerkingtreding van het Besluit IKV betekent voor werkgevers dat de loonaangiftesoftware het registreren van meerdere inkomstenverhoudingen en inzichtelijk registreren van werkgeversbetalingen per werknemer moet ondersteunen. 

Waarom is de inwerkingtreding uitgesteld?

Het Besluit IKV was al eerder uitgesteld, namelijk in november 2021 en nogmaals in juli 2022. Destijds is besloten de implementatie met een jaar uit te stellen en in te laten gaan per 1 januari 2024, respectievelijk 2025. Dat is nu dus nogmaals met een jaar uitgesteld. De minister geeft in een brief aan de Kamer aan samen met de uitvoering, softwareontwikkelaars en werkgevers onderzocht te hebben hoe de regels die zien op het opgeven van werkgeversbetalingen op praktische wijze ingevuld kunnen worden. In de afgelopen periode zijn hierin stappen gezet. Nu blijkt dat de complexiteit groter is dan verwacht, wat het vinden van een praktische invulling bemoeilijkt. 

Het uitstel biedt niet alleen de mogelijkheid om de praktische invulling verder uit te werken, maar ook om te onderzoeken hoe de complexiteit van de werkgeversbetaling van een uitkering in combinatie met loon verminderd kan worden. 

Wat betekent dit voor werkgevers?

Een vermindering van de complexiteit zou de impact voor werkgevers verkleinen en zorgt ervoor dat de gegevens meer uniform worden aangeleverd. Hierdoor zijn de gegevens beter bruikbaar voor de uitvoering, bijvoorbeeld voor het vaststellen van uitkeringen.

Uitstel van het Besluit IKV betekent ook dat de verbeterslag die met het besluit beoogd is, later zal worden gerealiseerd. Het uitstel heeft ook gevolgen voor de handhaving van onder andere de gedifferentieerde AWf- (WW) en Aofpremie. Door het uitstel kan de Belastingdienst de juistheid van deze gedifferentieerde premies een jaar langer niet goed controleren.

Meer weten over de inkomstenverhouding (IKV)?

Wil je meer weten over de inkomstenverhouding en/of het opnemen van (nieuwe) medewerkers in de loonadministratie? Download dan ons whitepaper ‘Inkomstenverhouding: dé basis van de werknemersgegevens’. Daar vind je alle informatie overzichtelijk op een rij.

Download de whitepaper

 

Heb je hulp nodig bij het inrichten of aanpassen van processen of workflows rondom de inkomstenverhouding? Neem dan even contact met ons op, we staan voor je klaar.