Heb jij je werkkostenregeling (WKR) al op orde volgens de huidige wet- en regelgeving? In 2022 is een wetswijziging rondom de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen ingegaan. Deze geldt vanaf 1 januari alleen voor verplichte arbovoorzieningen. Een goede reden om in januari weer opnieuw naar het arboplan te kijken. We leggen je in dit artikel uit wat er verandert en wat dit betekent voor jouw organisatie.

Onderdeel van de werkkostenregeling (WKR)

Deze aanpassing is onderdeel van een groter plaatje: de werkkostenregeling (WKR). Via deze regeling kunnen werkgevers een bepaald deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor werknemers. Dit deel heet de vrije ruimte. Als werkgever is het aantrekkelijk om dit te gebruiken voor bijvoorbeeld kerstpakketten, tablets of personeelsfeestjes. Wat je ermee doet, is aan jou. Er gelden geen voorwaarden aan de besteding binnen die vrije ruimte.

Niet alle vergoedingen gaan ten koste van de vrije ruimte. Zo hebben sommige arbovergoedingen een gerichte vrijstelling. Deze vergoedingen zijn altijd onbelast. Voor die arbovergoedingen veranderen de regels per 2022.

Wetswijziging arbovrijstelling in de werkkostenregeling

Grote kans dat je als werkgever dacht dat alle voorzieningen die in het arboplan staan, vallen onder de gerichte vrijstelling. Omdat dit alleen geldt voor voorzieningen die te maken hebben met jouw wettelijke verplichtingen, is de wet per 2022 aangepast. Hierdoor zijn arbovoorzieningen alleen nog vrijgesteld als de kosten samenhangen met de verplichtingen die je als werkgever hebt volgens de Arbeidsomstandighedenwet.

Dit staat er nu in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011:

Artikel 8.4a. Gericht vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen van voorzieningen op de werkplek

1 Tot de voorzieningen, bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdeel h, van de wet, behoren, ingeval deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden:

a. voorzieningen voor zover die direct samenhangen met verplichtingen van de inhoudingsplichtige op grond van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet, met inachtneming van artikel 44 van die wet;

Wat zijn verplichte arbovoorzieningen?

Hiermee worden voorzieningen bedoeld die te maken hebben met jouw wettelijke verplichtingen en de verrichte arbeid van je werknemer. Afhankelijk van je branche en bedrijf kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Een ergonomische bureaustoel
  • Een beeldschermbril
  • Stevige veiligheidsschoenen
  • Een verplichte medische keuring
  • Een beschermend werkuniform

Welke arbovoorzieningen zijn niet meer vrijgesteld?

Arbovoorzieningen die niet direct verplicht zijn voor de werkgever of die geen betrekking hebben tot de werkzaamheden van je personeel zijn niet meer vrijgesteld. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Een gezonde lunch
  • Stoelmassages
  • Een cursus stoppen met roken
  • Een sportabonnement

Arboplan aanpassen

Deze wijzigingen vragen om een herzien arboplan. Kijk daarbij goed naar iedere vergoeding of verstrekking voor je ze in de vrije ruimte van de werkkostenregeling besteedt. Sommige vergoedingen blijven namelijk een uitzondering. Ze krijgen een nihilwaardering of vallen onder het noodzakelijkheidscriterium, waardoor ze ook na de wetswijziging niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Denk daarbij aan gereedschap, koffie of een zakelijke telefoon.

Meer weten?

Wil je meer weten over de impact van deze wetswijziging of kun je hulp gebruiken bij het inrichten van je WKR? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag!

Contact