Er komt een aanpassing van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat betekent onder andere dat de loondoorbetaling bij ziekte verandert. Hoe lang heeft een zieke AOW’er recht op loon in 2023 en waar moet je als werkgever rekening mee houden? Dat leggen we hieronder uit.

Aanpassing van de loondoorbetalingsplicht bij zieke AOW’ers

In 2016 ging de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in. Daarin stond onder meer dat zieke werknemers met de AOW-leeftijd recht hebben op 13 weken doorbetaald loon. Voor jongere werknemers is dit 2 jaar (104 weken). In de Verzamelwet SZW 2023 staat echter een aanpassing van de loondoorbetalingsplicht voor AOW’ers, inclusief overgangsrecht. De Eerste Kamer is hiermee akkoord gegaan, wat betekent dat de wijziging doorgaat. Lees hieronder wat de wijziging voor jou als werkgever betekent.

Termijn van 13 naar 6 weken

De verandering houdt in dat je het loon van een zieke medewerker met de AOW-leeftijd minder lang hoeft door te betalen. Deze termijn gaat per 1 juli 2023 namelijk van 13 weken naar 6 weken. Ook de volgende regelingen rondom een zieke AOW’er gaan vanaf dan naar 6 weken:

  • Het opzegverbod tijdens ziekte
  • De re-integratieplichten
  • Het recht op een Ziektewet-uitkering (ziekengeld)

Zo ziet het overgangsrecht eruit

Om de overgang van 13 naar 6 weken soepel te laten verlopen, is er een overgangsregeling. Dit zijn de afspraken:

  • Meldt je AOW-medewerker zich ziek vóór 1 juli 2023 en loopt de ziekteperiode door tot na deze datum? Dan geldt de termijn van 13 weken. Je betaalt het loon dan dus 13 weken door.
  • Wordt je werknemer met de AOW-leeftijd ziek op of na 1 juli 2023? Dan betaal je het loon 6 weken door.
  • Is de AOW’er korter dan 13 weken ziek vóór 1 juli 2023 en binnen 4 weken opnieuw ziek na 1 juli? Dan geldt dit als 1 ziekteperiode en heb je te maken met de loondoorbetalingstermijn van 13 weken. Dat komt doordat de totale ziekteperiode begon voordat de nieuwe regels ingingen.
Voorbeeld van een zieke medewerker met de AOW-leeftijd

We nemen als voorbeeld een AOW-medewerker die zich ziek meldt op 1 juni en beter is op 21 juni. Vervolgens wordt hij op 10 juli opnieuw ziek. Omdat er minder dan 4 weken tussen zijn 2 ziekteperiodes zit en de eerste vóór 1 juli begon, moet je het loon 13 weken doorbetalen. Als hij zich op 10 juli voor het eerst had ziekgemeld, dan zou dit 6 weken zijn.

Dit betekenen de nieuwe regels voor jou als werkgever

Als werkgever hoef je vanaf 1 juli 2023 dus minder lang het loon van een zieke AOW’er door te betalen. Daardoor heb je in zo’n geval lagere kosten en loop je een kleiner financieel risico als je een AOW’er in dienst neemt. Dat maakt het aantrekkelijker om iemand met de AOW-leeftijd aan je team toe te voegen. Let wel goed op het overgangsrecht en pas deze regels rond 1 juli 2023 goed toe, zodat er geen conflicten ontstaan. 

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over de regels voor werknemers met de AOW-leeftijd zoals de aanpassing van de WIA-keuring van 60-plussers of kun je hulp gebruiken? Neem contact met ons op, we staan voor je klaar en helpen je graag.

Contact met Visma | YouServe