De ontwikkeling van AI evolueert snel. Met de komst van onder andere ChatGPT wordt er een nieuwe stap gezet in AI: door het lerende vermogen wordt de kwaliteit en nauwkeurigheid van de output steeds beter. Daarmee zal het voor steeds meer doeleinden inzetbaar zijn. De opkomst van AI en geavanceerde technologieën verandert de manier waarop we werken en biedt daarmee nieuwe kansen en uitdagingen voor HR.

Bijna helft Nederlanders niet optimistisch over gevolgen AI op het werk

Volgens onderzoek van Boston Consulting Group (BCG) zal generatieve AI (zoals ChatGPT) de manier van werken voorgoed veranderen. Nederlandse werknemers zijn zich hier sterk van bewust van. Bijna de helft van de Nederlandse werknemers (42%) is volgens dit onderzoek niet optimistisch over de gevolgen van AI op het werk. Ondanks de zorgen en het gebrek aan optimisme, bieden de technologische ontwikkelingen veel mogelijkheden.

Concept van ‘werk’ verandert

Vrijwel zeker is dat het concept van ‘werk’ verandert, of we dat leuk vinden of niet. Nu AI een steeds prominentere plek in gaat nemen, is het de vraag hoe je hier als organisatie mee omgaat en welke kennis en vaardigheden nodig zijn. De rol van HR verandert daardoor ook.

De impact van AI op HR

Kevin Martens, verantwoordelijk voor het portfoliomanagement bij Visma | YouServe: “AI zal binnen het HR-domein een grote impact hebben. Vooral op operationele activiteiten is een enorme versnelling mogelijk door de inzet van AI en robotics. Dit biedt voor HR de kans om de focus te verleggen van operationele activiteiten naar strategische initiatieven en datagedreven HR. AI en robotics zorgen nu al voor efficiëntere HR-processen. Denk aan voorbeelden zoals het scannen van CV’s, het geautomatiseerd aanmaken van jobbeschrijvingen, het delen van kennis op het gebied van wet en regelgeving, maar ook het analyseren van HR-data. Zo zal AI het leven van HR op steeds meer manieren makkelijker maken. Toch blijft het belangrijk dat de mens nog steeds leidend is. HR is immers een mensen business en servicegerichtheid naar medewerkers is key. Het is echter wel van belang dat HR goed gaat nadenken hoe AI als een ‘buddy’ van medewerkers kan worden gezien.”

De impact van AI op medewerkers

De opkomst van AI heeft vrijwel zeker impact op de gewenste competenties en benodigde functieprofielen van medewerkers. In vrijwel alle functies zijn steeds meer digitale vaardigheden nodig. Innoveren kan alleen met medewerkers die in staat zijn om met nieuwe technologische toepassingen te werken. Om echt de digitale slag te maken, moeten alle medewerkers mee, want technologie heeft impact op de hele organisatie. Waarbij ook geldt dat nieuw te werven medewerkers het in zich moeten hebben om met de impact van AI om te gaan. De enige manier om te zorgen dat medewerkers, en dus organisaties, toekomstbestendig zijn, is daarom om sterk te focussen op de ontwikkeling van de mensen.

Sharon Parinussa, Director HR & Recruitment Visma | YouServe: ”Organisaties zullen zich nog meer dan nu al het geval is moeten richten op een leven lang leren voor medewerkers. Binnen Visma | YouServe zetten wij hier stevig op in, omdat ons uitgangspunt is dat mensen je belangrijkste kapitaal zijn. Wij willen dat onze mensen mee veranderen met de technologische ontwikkelingen en zich inzetten op een manier die passend is bij nieuwe situaties.”

Wensen medewerker en organisatie-ontwikkeling

Parinussa: “Vanuit HR hebben wij een belangrijke rol in het identificeren van kansen, knelpunten en het stimuleren van scholing. De vraag die continu centraal staat is: wat hebben onze medewerkers nodig, nu en in de toekomst, om succesvol bij te dragen aan het succes van onze organisatie? Belangrijk is dat je naar de individuele leerbehoefte kijkt, maar ook naar de ontwikkeling van de organisatie.”

Belang individuele trainingsprogramma’s

Visma | YouServe heeft recentelijk een onderzoekspaper HR Transformatie gepubliceerd. Daar wordt ingegaan op het belang van goed afgestemde trainingen in relatie tot individuele medewerkers. In veel organisaties zijn niet afgestemde trainingen voor medewerkers een bron van stress, ontevredenheid, lagere betrokkenheid en zelfs op termijn mogelijk verloop en verzuim. Daarom is het belangrijk om goed rekening te houden met een solide opzet en inrichting van individuele trainingsprogramma's.

Positie AI binnen de organisatie

Parinussa: “De kennis en ervaring van de medewerkers is en blijft onmisbaar voor het succes van de organisatie. Wel zien we dat AI kansen biedt om dit slimmer of sneller te doen. Je kunt AI in die zin als een verlengstuk van deze medewerker zien. Het is belangrijk om hierover met de medewerker in gesprek te gaan en samen te ontdekken hoe AI het werk makkelijker en leuker maakt. Daarmee creëer je betrokkenheid en draagvlak in plaats van afstand.”

Kennis van HR én AI tools voorwaarde voor succes

Teuje Tap, Manager Robotic Process Automation Team: “Visma | YouServe is al enkele jaren voorloper in HR robotics; procesautomatisering die gebaseerd is op software robots, waarmee we veel voorkomende administratieve HR-werkzaamheden van onze klanten automatiseren. Intussen hebben we al meer dan 300 verschillende HR-processen geautomatiseerd. Het toepassen van AI is een logische vervolgstap. Robotics zet je in bij routinematige werkzaamheden die altijd op dezelfde manier verlopen. De robot kan wel de uitzonderingen detecteren en doorsturen naar een medewerker, maar deze niet zelf verwerken. AI gaat verder en is in staat om zelf “na te denken” en data te beoordelen op basis van intelligente iteratieve algoritmen. Het is daarbij belangrijk dat je de inhoud van HR begrijpt én snapt hoe AI tools werken. Door het toepassen van deze gecombineerde kennis zetten we echt in op een voortrekkersrol op het gebied van AI in de HR-markt".

Eerste use cases veelbelovend

Tap: “Klanten kunnen bij onze servicedesk terecht met allerhande vragen over HR-gerelateerde vragen: van inlogproblemen met onze software, tot aan het interpreteren van de CAO van de eigen organisatie. Voor het beantwoorden van vragen door de servicedesk zien we mogelijkheden voor AI toepassingen. Voor de eerste use case hebben wij daarom gekozen voor het opvraagbaar maken van ‘Het handboek voor de Loonheffingen’, de betreffende CAO en interne kennisartikelen. Als klanten vragen hebben die hier betrekking op hebben, is er nu een medewerker die deze klant voorziet van een correct antwoord. Deze dienstverlening is aanzienlijk te versnellen door de inzet van AI. Veelgestelde vragen van klanten worden als eerste door onze professionals gestructureerd, zodat het juiste antwoord met de inzet van AI gegeven kan worden. We zijn ons bewust van de potentiële risico’s die het toepassen van AI met zich meebrengt. Denk hierbij aan een te lage kwaliteit van de gewenste uitkomsten, maar ook aan schending van informatie- en persoonsgegevensbeveiliging en GDPR compliancy. Daarmee voorkom je het potentiële risico rond informatie- en persoonsgegevensbeveiliging. Verder geldt dat kwaliteit bij Visma | YouServe voorop staat. Binnen het HR-domein veroorloven we ons geen resultaten of antwoorden die ‘ongeveer goed’ zijn. Om dit te voorkomen testen wij uitvoerig de toepassing van AI en bouwen we strikte controles in het proces. Naast dit initiatief is er ook een use case gestart binnen onze softwareontwikkeling organisatie. De eerste resultaten van deze use cases zijn veelbelovend.”

AI initiatieven binnen Visma

Visma | YouServe is onderdeel van Visma. Visma is een toonaangevend Europees cloud softwarebedrijf bestaande uit meer dan 170 bedrijven met aanwezigheid in de hele Scandinavische regio samen met de Benelux, Centraal- en Oost-Europa, Meerdere bedrijven zijn al actief met AI. Als Visma | YouServe delen we kennis met onze Visma collega’s via werkgroepen, expert-sessies en publicaties. Binnen Visma is er inmiddels een nieuwe AI-directeur aangesteld, Jacob Nyman, die écht richting geeft aan de visie, innovatie en het succesvol toepassen van AI. Zo zorgen we ervoor dat we maximaal profiteren van opgebouwde kennis en ervaring en voorloper blijven met AI in HR-toepassingen.

Op ons jaarlijkse YouInspire event zal Teuje Tap dieper ingaan op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en dit betekent voor jouw HR. Wil je meer informatie? Neem dan contact met Kevin Martens of Teuje Tap.