Diversiteit en inclusie zijn thema’s die veel media-aandacht krijgen. Bij de meeste organisaties staan ze inmiddels ook op de agenda. Sommige organisaties vinden het gewoonweg belangrijk dat iedereen een eerlijke, gelijke kans verdient op een baan. Anderen willen vooral een afspiegeling zijn van de samenleving om (potentiële) klanten beter te kunnen bedienen. Wil jouw organisatie werken aan een divers personeelsbestand, wat de reden daarvan ook is? Dan is een goed doordacht diversiteits- en inclusiebeleid essentieel. Lees onze whitepapers over de ins en outs van het thema diversiteit en inclusie.

 

Afbeelding website 2C meer diversiteit en inclusie.jpg

Whitepaper: meer diversiteit en inclusie met een doelgericht beleid

Als een organisatie (om wat voor reden dan ook) een divers personeelsbestand wil, is een goed doordacht diversiteits- en inclusiebeleid essentieel. Wil je weten hoe je het beleid van jouw organisatie een groot succes kunt maken? In onze whitepaper staan we stil bij de begrippen diversiteit en inclusie én de redenen voor en onderdelen van het diversiteitsbeleid. Meer weten? Lees dan snel het whitepaper! 

Doelgericht beleid

Whitepaper: meer diversiteit en inclusie begint bij werving

Een divers personeelsbestand vorm je door werving en selectie van verschillende werknemers. Bij werving en selectie spelen onbewuste vooroordelen echter vaak een rol. In deze whitepaper zoomen we in op de maatregelen die je kunt nemen om diversiteit te bevorderen via werving en selectie. Meer weten? Lees dan snel het whitepaper! 

Werving en diversiteit

Afbeelding website meer diversiteit begint werving.jpg

Afbeelding website diversiteit binnen grenzen wet.jpg

Whitepaper: diversiteit binnen de grenzen van de wet

Wil je aan de slag met beleid voor meer diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie, dan is het goed om te weten wat de wet hierover zegt. De wet legt werkgevers een aantal verplichtingen op die inclusiebevorderend kunnen werken. In deze whitepaper lees je wat wel en niet mag bij het opstellen van beleid rondom diversiteit en inclusie. Meer weten? Lees dan snel het whitepaper!

Diversiteit grenzen wet

Meer weten? 

Wil jij weten hoe onze software of services je kunnen helpen? Eén van onze adviseurs helpt je graag verder.

Contact