De Eerste Kamer heeft op 21 december 2021 ingestemd met het Belastingplan 2022. Na goedkeuring van de Koning en publicatie zal deze nieuwe wet in werking treden. Vooruitlopend daarop heeft het ministerie van Financiën de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2022 gecommuniceerd.

De wijzigingen vanaf 1 januari 2022

De inflatiecorrectie voor 2022 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,3 procent. Het ministerie van Financiën heeft een document gepubliceerd waarin de belangrijkste wijzigingen - naast de inflatiecorrectie - toegelicht worden. Hierin zijn wijzigingen opgenomen op het gebied van inkomsten- en loonbelasting, vennootschapsbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen en tenslotte de overige wijzigingen.

Download het document hier: Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022

Meer weten?

Wil je meer weten over de impact van de wijzigingen voor het HR-beleid van jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag.

Contact