De arbeidsmarkt is uit balans, zo bleek uit een rapport van de Commissie Borstlap. Daarom heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken een pakket maatregelen aangekondigd om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Wat houden die maatregelen precies in en wat betekenen ze voor jou als werkgever? Hieronder zetten we alles overzichtelijk op een rij.

Gepubliceerd op: 19 april 2023

Meer zekerheid, bescherming en wendbaarheid

Werkgevers en werknemers maken zich al lange tijd zorgen over de arbeidsmarkt. Zo zijn de risico’s op dit moment ongelijk verdeeld. Ook is de balans tussen (on)zekerheid en tussen rechten en plichten scheefgegroeid. Dat komt bijvoorbeeld door de doorgeschoten flexibilisering en schijnzelfstandigheid. Daar moet verandering in komen, zo vindt het kabinet. Het doel van dit nieuwe pakket maatregelen is dan ook om meer zekerheid en bescherming van werknemers en meer wendbaarheid voor werkgevers te creëren. Daardoor komt de arbeidsmarkt weer in evenwicht.

Maatregelen voor werknemers en zzp’ers

De regels voor werknemers en zzp’ers gaan vooral over arbeidscontracten:

  • Er komt een verbod op 0-urencontracten. Deze zorgen voor te veel onzekerheid bij werknemers.
  • Ook oproepcontracten verdwijnen in de huidige vorm. Dat worden vaste basiscontracten met daarin een minimaal aantal uur dat je werknemers standaard inroostert. Werkt een medewerker structureel meer dan het aantal contracturen? Dan moet je het basiscontract aanpassen. Zo weten werknemers beter waar ze aan toe zijn.
  • Mensen die werken via een uitzendbureau, krijgen eerder een vast contract. Daardoor hebben ze sneller zekerheid.
  • Er komen strengere regels voor tijdelijk werk. Na 3 tijdelijke contracten kun je een medewerker pas 5 jaar later opnieuw in dienst nemen. Nu is die termijn nog 6 maanden, waardoor draaideurconstructies ontstaan en werknemers constant in onzekerheid zitten.
  • Voor zzp’ers komt er een verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die verzekering beschermt zelfstandigen als ze arbeidsongeschikt worden, zodat ze zich hier geen zorgen over hoeven te maken.

Maatregelen voor werkgevers

Ook voor werkgevers komen er nieuwe regels, waardoor meer ruimte ontstaat om te ondernemen en investeren:

  • Als kleine werkgever krijg je de mogelijkheid om na 1 jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid te krijgen over de terugkeer van diegene. Daardoor heb je sneller zekerheid en kun je eerder een vervanger in vaste dienst nemen.
  • Er komt een Crisisregeling Personeelsbehoud. Krijg je te maken met een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt, zoals de coronacrisis? Dan kun je je werknemers maximaal 6 maanden op een andere afdeling van je bedrijf laten werken, of tijdelijk minder laten werken met behoud van WW-rechten. Op die manier houden je medewerkers hun baan en kom jij de crisisperiode goed door.
  • Het wordt goedkoper om overuren uit te betalen. Bij grotere arbeidscontracten en basiscontracten gaan overuren namelijk onder het lage WW-premietarief vallen. Dat maakt het aantrekkelijker om ze uit te betalen.

Zo gaat de besluitvorming verder

Deze maatregelen gaat de minister verder bespreken met sociale partners en uitwerken in verschillende wetsvoorstellen. De planning is dat ze de voorstellen in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer stuurt. Daarin zijn de regels een stuk concreter uitgewerkt dan nu. Op dit moment is nog niet bekend wanneer deze maatregelen ingaan. We houden je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit pakket maatregelen voor de arbeidsmarkt en de gevolgen voor jou als werkgever? Of heb je andere vragen over bijvoorbeeld de impact van wet- en regelgeving op jouw HR-beleid? Neem dan contact met ons op, onze specialisten adviseren je graag!

Contact met Visma | YouServe