Download whitepaper

Personeelstekort tegengaan met inzet 55-plussers

Een groot deel van de werkgevers kampt met een personeelstekort. Veel werkgevers tasten dan ook steeds dieper in de buidel om werknemers binnen te halen of te behouden. Maar hogere beloningen vergroten echter niet het aanbod van werknemers en kunnen scheve beloningsverhoudingen veroorzaken. Om het personeelstekort terug te dringen kun je je bijvoorbeeld ook meer richten op het in dienst nemen van oudere werknemers. Werkgevers doen er goed aan hun beeld van 55-plussers bij te stellen en de kennis, kunde en vaardigheden van deze werknemers beter te benutten. Hoe kun je de talenten van de groeiende groep 55-plussers werknemers optimaal benutten? Hoe pak je dit slim aan? Download de whitepaper voor alle ins en outs!

 

Afb 23-iPadimage-C1WP1.png

JA, ik wil meer lezen!