Trendrapport HRM in 2022: de spanning tussen uitvoering en regie

Hoe verandert de rol van de HR business partner?

Welke taken, verantwoordelijkheden en HR-thema’s verdienen de hoogste prioriteit en hoe organiseer je dat? Hoe bewaak je de balans tussen uitvoering en regie? En hoe kijken HR-afdelingen in 2022 aan tegen outsourcing? Wij vroegen HR-Nederland in september 2022 om de actuele stand van zaken.

In totaal zijn er 8 diepte-interviews afgenomen met bedrijven uit uiteenlopende sectoren in de zakelijke markt. De vragenlijst voor het kwantitatieve deel is ingevuld door 322 HR-professionals die eindverantwoordelijk/(mede-)beslissend zijn op het gebied van personeel/HRM.

Meer weten ? Download dan snel het trendrapport!

Afb_2C_Trendrapport_2.jpg

Download het trendrapport